Co to jest Harwardzki styl cytowania?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Styl odniesień Harvard (powszechnie znany również jako styl cytowania Harvard) jest jednym z międzynarodowych stylów cytowania najczęściej używanych w środowisku akademickim do tworzenia odniesień bibliograficznych i cytowań w tekście. Styl harwardzki opiera się na systemie „autor-data”, a zatem zakłada, że źródło należy zidentyfikować w artykule na podstawie jego autora i daty publikacji w nawiasach.

Wbrew powszechnej opinii nie ma oficjalnego wydania, które regulowałoby standardy stylu harwardzkiego. W przeciwieństwie do wielu innych międzynarodowych stylów cytowania, takich jak APA, MLA itp., Żadna organizacja nie jest odpowiedzialna za rozwój stylu odniesień na Harvardzie.

Dlatego „Harvard” to tylko konwencjonalna nazwa tradycyjnego systemu „autor-data”, który może mieć wiele odmian. Wymagania dotyczące stosowania interpunkcji, poszczególnych elementów odniesień itp. można znaleźć w przewodnikach konkretnego czasopisma uniwersyteckiego lub naukowego, w którym występuje prośba o użycie stylu harwardzkiego.

Nasza strona internetowa umożliwia automatyczne tworzenie zarówno wykazów źródeł, jak i cytatów w tekście zgodnie ze stylem Harvard. W celu ujednolicenia odniesień bibliograficznych Grafiati przyjmuje zalecenia Uniwersytetu w Sheffield jako podstawę systemu odniesień Harvardu: zalecenia te uwzględniają i szczegółowo opisują specyfikę cytowania różnych typów źródeł i spełniają obecne wymagania użytkowników. Jednocześnie przeanalizowaliśmy wiele rekomendacji innych uczelni i wzięliśmy je pod uwagę przy tworzeniu jednolitych odnośników i poprawnym przedstawieniu wszystkich elementów niezależnie od języka Twojej bibliografii, przy ujednoliceniu stosowania interpunkcji, wielkich liter, położenie elementów dla poszczególnych typów źródeł itp.

Ponadto nasza usługa umożliwia również tworzenie wykazów źródeł w ramach innych stylów cytowania i standardów, takich jak APA, MLA, Chicago, ISO 690: 2010 i inne.

Więcej o innych stylach: