Standard: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Odniesienie bibliograficzne do normy (takiej jak norma ISO) powinno zawierać następujące elementy:

Organizacja, która opracowała standard. Rok publikacji. Tytuł standardowy. Kod i numer normy. Miasto publikacji: Wydawca.

W przypadku standardu dostępnego online podaj adres URL na końcu odniesienia. Podaj datę dostępu tylko wtedy, gdy rok wydania źródła jest nieznany.

Uwaga: Zgodnie ze stylem Chicago autor-data (wyd. 17), odniesienie bibliograficzne do normy nie obejmuje daty wejścia w życie, liczby poprzedniej (zastąpionej) normy ani całkowitej liczby stron.

Przykład w bibliografii

Polski Komitet Normalizacyjny. 2018. Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. PN-EN 12665:2018-08. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Więcej o innych stylach: