Preprint: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Preprint to publikacja, najczęściej o charakterze naukowym, w której autor stara się pokazać swoje osiągnięcia lub pomysły szerokiemu gronu użytkowników. Wstępny wydruk poprzedza późniejszą pełnoprawną publikację (artykuł w czasopiśmie naukowym lub w książce).

Jeśli chcesz odwołać się do preprintu artykułu, który nie został jeszcze opublikowany w czasopiśmie naukowym i jest dostępny w specjalistycznej usłudze przedruku zgodnie ze stylem cytowania Harvard, użyj następującego szablonu::

Autor(zy), (rok). Tytuł [online]. [Preprint]. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

W przypadku druku wstępnego bez DOI dostępnego z adresu URL, zmodyfikuj odpowiedni element odwołania w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Więcej informacji na temat wskazywania DOI i adresów URL można znaleźć w tym artykule.

Jeśli chcesz odwoływać się do preprintu książki, który ma być opublikowany w wydawnictwie, użyj tego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł. Miasto: Wydawca. [Preprint].

Jeśli preprint książki jest dostępny online, użyj odpowiednich elementów źródłowych online z pierwszego szablonu.

Zasady wskazywania nazwisk autorów w odsyłaczu bibliograficznym zgodnie z zasadami stylu harwardzkiego można znaleźć w tym artykule.

Przykłady odniesień w bibliografii

Mann, P., Smith, A., Mitchell, J. i Dobson, S., (2020). Cooperative coinfection dynamics on clustered networks [online]. [Preprint]. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://arxiv.org/abs/2012.09457

Brown, T. A., Schaefer, K. S., Tsang, A., Yi, H. A., Grimm, J. B., Lemire, A. L., Jradi, F. M., Kim, C., McGowan, K., Armstrong, D. T., Mostafa, H. H., Korff, W., Vale, R. D. i Lavis, L. D., (2021). Direct detection of SARS-CoV-2 RNA using high-contrast pH-sensitive dyes [online]. [Preprint]. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.1101/2020.12.26.20248878

Więcej o innych stylach: