Докладніше про інші стилі:

Архівний документ: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на архівний документ або інший матеріал, розміщений в архіві, згідно з вимогами стандарту APA 7-го видання, слід зазначати такі дані: дані автора (за наявності), дата документа, назва документа, назва колекції або фонду та їхній відповідний номер (за наявності), реквізити розташування документа, назва архіву, а також місто та країна, де розташований архів.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Створити бібліографію за APA (7th ed.)

Дані автора (авторів). (Дата). Назва документа. Назва колекції або фонду (Реквізити розташування документа), Назва архіву, Місто, Країна.

Реквізити розташування документа можуть включати номер опису, справи, аркуша тощо. У посиланні слід наводити всі наявні дані, потрібні для знаходження документа в архіві.

Якщо документ не має власної назви (наприклад, якщо йдеться про лист), замість його назви у квадратних дужках і без виділення курсивом наводять опис документа:

Дані автора (авторів). (Дата). [Опис документа]. Назва колекції або фонду (Реквізити розташування документа), Назва архіву, Місто, Країна.

Приклади оформлення

Кобилянська, О. (1919, 9 листопада). [Лист до Микити Шаповала]. Ф. 3563 "Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) - політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, УГА в м. Подебрадах" (Оп. 1, Спр. 169, Арк. 4–5), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

Постанова про проголошення незалежності України. (1991, 24 серпня). Ф. 1 "Верховна Рада України, мм. Харків, Київ" (Оп. 16, Спр. 4630, Арк. 1), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

[Посвідчення члена Української Центральної Ради]. (1918, 14 березня). Ф. 269 "Колекція документів “Український музей в Празі” (1925-1948)" (Оп. 2, Спр. 42, Арк. 1), Центральний державний архів громадських об'єднань України, Київ, Україна.