Архівний документ: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на архівний документ або інший матеріал, розміщений в архіві, згідно з вимогами стандарту APA 7-го видання (APA-7, APA 7th ed.), слід зазначати такі дані: дані автора (за наявності), дата документа, назва документа, назва архіву, реквізити розташування документа в архіві, а також місто та країна, де розташований відповідний архів.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Дата.) [Назва документа]. Назва архіву (Реквізити розташування документа), Місто, Країна.

До реквізитів розташування документа належать: номер і назва фонду, номер справи тощо. Кожен такий елемент відокремлюють комою.

Приклади оформлення

Кобилянська, О. (1919, 9 листопада). [Лист до Микити Шаповала]. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Ф. 3563, Оп. 1, Спр. 169, Арк. 4–5), Київ, Україна.

[Посвідчення члена Української Центральної Ради]. (1918, 14 березня). Центральний державний архів громадських об'єднань України (Ф. 269, Оп. 2, Спр. 42, Арк. 1), Київ, Україна.