Стаття в журналі: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стиль «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.) передбачає оформлення посилань на статті з наукових журналів за таким шаблоном:

Автор. Рік. "Назва статті". Назва журналу номер тому (номер випуску): сторінки. DOI / URL.

Деякі онлайн-журнали не мають загальної нумерації сторінок випуску: нумерація починається наново у кожній статті, а самим статтям присвоюється код eLocator. Шаблон оформлення таких публікацій дещо відрізняється від базового:

Автор. Рік. "Назва статті". Назва журналу номер тому (номер випуску): eLocator. DOI / URL.

Якщо назва журналу починається на англійський артикль The, він випускається у посиланні: The Lancet NeurologyLancet Neurology.

Зверніть увагу: за відстутності номера тому чи випуску або за наявності місяця публікації журналу розділові знаки між елементами посилання відрізнятимуться від вказаних у базовому шаблоні. Радимо скористатися онлайн-генератором бібліографічних посилань «Grafiati», алгоритми якого враховують усі нюанси оформлення, описані вище, і не тільки.

До «Grafiati» під'єднана велика база метаданих про журнали «Crossref», за допомогою якої користувачі можуть здійснювати пошук публікацій та додавати їх до своїх списків джерел за один клік.

Приклади у списку використаних джерел

Ляшевич, Альона, Євдокія Решетнік, Віра Колбасинська, Станіслав Весельський та Микола Макарчук. 2017. "Вплив корвітину на ліпідний спектр жовчі щурів з експериментальною гіперхолестеринемією". Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, № 7(356), 169–73. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2017-356-7-169-173.

Поспішіль, Ю. О., та Р. І. Фаліон. 2020. "Порівняння клінічних та морфологічних змін головного мозку при ішемічних інфарктах на різних хронологічних етапах". Morphologia 14 (2): 36–43.

Докладніше про інші стилі: