Закон (акт): як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Загальною проблемою міжнародних стилів цитування є недостатня розробленість норм щодо оформлення бібліографічних посилань на закони. Так, здебільшого видавці відповідних рекомендацій розробляють приписи для цитування законів, виданих лише в їхній країні (детально про це ви можете прочитати, наприклад, у статтях про оформлення законів за стилем APA – 7-ме вид. та за стилем «Чикаго – виноски й бібліографія» – 17-те вид.).

Для Гарвардського стилю цитування можна знайти детальні рекомендації різних установ для цитування різноманітних типів нормативних актів Великої Британії, Австралії тощо. Беручи до уваги загальну структуру посилань у таких рекомендаціях, ми пропонуємо використовувати такий уніформальний шаблон для оформлення посилання на закон, постанову уряду, наказ міністерства тощо:

Країна. Установа, що ухвалила закон, (рік). Назва закону Тип закону номер закону [онлайн], дата ухвалення. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

Якщо в назві акта вже фігурує його тип (наприклад, «закон», «постанова», «bill» тощо), поле «Тип закону» у посиланні випускають.

Сервіс «Grafiati» дає можливість зручно оформлювати посилання на закони за «Гарвардом» відповідно до наведених шаблонів.

Приклади у списку використаних джерел

Україна. Верховна Рада України, (1991). Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні Закон України 875-XII [онлайн], 21 березня 1991. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Україна. Кабінет Міністрів України, (2020). Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Постанова Кабінету Міністрів України 1236 [онлайн], 9 грудня 2020. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220

Докладніше про інші стилі: