Стаття в газеті: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Принципи оформлення бібліографічних посилань на газетні статті за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) схожі з принципами оформлення посилань на статті в журналах. Відмінність полягає в тому, що для статей у газетах замість тому й номера видання зазначають дату випуску.

Щоб оформити посилання на статтю в газеті, слід зазначати такі дані: реквізити автора статті, назву статті, назву газети, рік видання, дату випуску та сторінки.

Номер ISSN видання зазначають факультативно.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва статті / Дані автора (авторів) // Назва газети. — Рік. — Дата. — Сторінки.

Приклади оформлення

Колодяжний В. Місто Колумба і Паганіні: чому варто побувати в італійській Генуї / В. Колодяжний // Україна молода. — 2017. — 20 квіт. — С. 13.

Симоненко І. Чому зростають показники захворюваності? / І. Симоненко, Ю. Костевич // Нова медична газета. — 2020. — Березень. — С. 44—45.

Докладніше про інші стилі: