Звіт організації: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Звіти національних та міжнародних організацій, компаній, об'єднань тощо часто слугують цінним джерелом інформації у наукових та інших роботах: вони можуть містити важливі статистичні дані, затверджені стратегічні принципи роботи, інформацію про корпоративні політики і т. ін.

Відповідно до норм стилю APA (7th ed.), посилання на звіт організації повинно містити такі елементи: ім’я автора, назва звіту, тип і номер звіту (за наявності), назва видавця. Якщо доступ до джерела одержано онлайн, також наводять його адресу DOI або URL.

Шаблон оформлення посилання:

Автор(и). (Рік). Назва звіту (Тип і номер звіту). Видавництво. DOI / URL

Зверніть увагу:

  • Поле «Тип і номер звіту» заповнюють у разі наявності в документа відповідних реквізитів. Наприклад, у цьому полі може бути зазначено: «№ 157/1», «IZA Discussion Paper No. 4934» тощо.
  • У позиції автора може бути зазначено як корпоративного, так і індивідуального автора (про принципи зазначення авторів за APA див. детально в цій статті).
  • Якщо організація водночас є автором і видавцем звіту, елемент «Видавництво» у посиланні випускають.

Про принципи наведення DOI / URL див. в цій статті.

Приклади у списку використаних джерел

Державна регуляторна служба України. (2016). Аналітичний звіт про діяльність Державної регуляторної служби України у 2015 році. http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/Zvit-DRS-2015-TEKST.doc

Niemietz, K., & Wellings, R. (2016). Stuck in Brussels: Should transport policy be determined at EU level? (IEA Discussion Paper No. 71). The Institute of Economic Affairs. https://iea.org.uk/publications/research/stuck-in-brussels-should-transport-policy-be-determined-at-eu-level

Докладніше про інші стилі: