Судова справа: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Підручник стилю APA (7th ed.) визначає, що юридичні посилання (посилання на законодавство та судові справи) загалом слід наводити за вимогами стандартів цитування юридичних матеріалів та з урахування прийнятих місцевих правил конкретних країн – з деякими модифікаціями відповідно до стилю APA. Сам стиль APA, як і більшість інших популярних міжнародних стилів цитування, не пристосований для юридичних посилань і не внормовує детально цього питання.

При цьому підручник APA визначає, що посилання на судову справу зазвичай містить такі елементи:

  • назва справи;
  • реквізити джерела, в якому опубліковано рішення (назва, том збірника тощо);
  • дата ухвалення рішення;
  • URL-адреса.

Також стандарт наводить шаблони бібліографічних посилань на судові рішення деяких видів судів Сполучених Штатів Америки, наприклад, для окружних судів:

Назва справи, номер тому Збірник «Federal Supplement» сторінка (Назва суду рік). URL

Проте очевидно, що такий шаблон не підходить для країн, крім США. Тому, зважаючи на практику APA щодо адаптації юридичних цитат, а також беручи до уваги рекомендації «The Bluebook» та університетів, сервіс «Grafiati» пропонує оформлення посилань на судові рішення за APA-7 за єдиною схемою, яка дозволяє унікально ідентифікувати рішення судових органів різних країн:

Назва справи, Назва суду, дата рішення, номер рішення, Назва збірника, реквізити збірника (Країна). URL

Зверніть увагу: У посиланні слід наводити ті поля, які релевантні для конкретної країни. Наприклад, поля Назва справи, Назва збірника, реквізити збірника тощо для багатьох випадків будуть неактуальні.

Зверніть увагу: Елемент Країна випускають, якщо назва країни відома з назви суду.

Див. також статтю про оформлення посилання на закон за вимогами APA (7th ed.).

Приклади у списку використаних джерел

Відповідно до норм APA (Сполучені Штати)

Amizola v. Dolphin Shipowner, SA, 354 F. Supp. 2d 689 (E.D. La. 2004). https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/354/689/2418343/

За шаблоном «Grafiati»

Шостий апеляційний адміністративний суд, 11 травня 2021, 640/9824/19 (Україна). https://reyestr.court.gov.ua/Review/97042410

Бондар та інші проти України, Європейський суд з прав людини, 19 лютого 2009. https://minjust.gov.ua/files/general/2019/01/17/20190117140619-52.doc

Докладніше про інші стилі: