Як цитувати авторів за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Ця стаття розглядає принципи зазначення авторів у бібліографічних посиланнях у списку використаних джерел. Правила зазначення авторів у посиланнях у тексті роботи див. у статті про внутрішньотекстові посилання за стилем «Гарвард».

Правила запису авторів у списку використаних джерел

Загальний випадок

Згідно з вимогами Гарвардського стилю цитування, у загальному випадку в бібліографічних посиланнях наводять імена всіх авторів – у тому порядку, в якому вони зазначені в джерелі. Дані авторів подають у формі прізвища та ініціалів, відокремлених між собою комою:

ПрізвищеІніціали

Зверніть увагу: Після кожного елемента ініціалів ставлять крапку.

Якщо джерело має більш як одного автора, перед даними останнього автора ставлять сполучник «та»:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, Прізвище, Ініціали 2-го автора та Прізвище, Ініціали 3-го автора

Зверніть увагу: Перед сполучником «та» після ініціалів передостаннього автора коми не ставлять.

Приклади в списку літератури:

Городенська, К., (2014). Українське слово у вимірах сьогодення. Київ: КММ.

Клименюк, Т. М., Проскуряков, В. І. та Ковальчук, Х. І., (2010). Ілюстрований словник архітектурних термінів. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Джерела з великою кількістю авторів

У деяких випадках джерело може мати велику кількість авторів – до кількох сотень. У ситуаціях, коли наводити перелік усіх авторів у списку літератури проблемно або непрактично, Гарвардський стиль цитування дозволяє зазначати лише дані першого автора зі скороченням імен наступних авторів до «та ін.»:

Прізвище, Ініціали 1-го автора та ін.

Приклад у списку літератури:

Aaij, R. et al., (2020). Searches for low-mass dimuon resonances [online]. [Preprint]. [Viewed 10 January 2021]. Available from: doi: 10.1007/JHEP10(2020)156

Джерело з колективним автором (організацією, установою тощо)

Якщо автором праці є організація, установа тощо, її назву наводять на початку посилання – у тій самій позиції, де зазначають і індивідуальних авторів:

ДП «УкрНДНЦ», (2016). Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів ДСТУ 1.5:2015. Київ: ДП «УкрНДНЦ».

Джерело з невідомим автором

Якщо автор джерела невідомий, у бібліографічному посиланні в заголовку запису замість автора наводять назву твору:

Як приготувати компот із черешні: рецепти ягідного напою на зиму [онлайн], (2020). УНІАН. [Дата звернення 11 січня 2021]. Режим доступу: https://www.unian.ua/lite/holidays/kompot-iz-chereshni-recept-kompotu-z-chereshni-na-zimu-11036351.html

Редактори, перекладачі та інші відповідальні особи

Якщо джерело, крім зазначеного автора, має також редактора, упорядника тощо, слід наводити повне ім’я відповідної особи у зоні відомостей про відповідальність із зазначенням її ролі:

Вихованець, І. та Городенська, К., (2004). Теоретична морфологія української мови. За редакцією Івана Вихованця. Київ: Університетське видавництво «Пульсари».

Якщо джерело має редактора тощо, але не має зазначеного автора, такого редактора або іншу відповідальну особу подають у позиції автора – так само в інвертованій формі (ініціали після прізвища) – з додаванням позначки «ред.» (англійською – «ed.» / «eds.»):

Chandler, D. and Sisk, T. D., eds., (2013). Routledge handbook of international statebuilding. Abingdon: Routledge.

Якщо ж посилаються на частину видання з редактором, імена редакторів наводять з ініціалами перед прізвищем:

Ярошевич, Н. Б., Чубка, О. М. та Якимів, А. І., (2019). Інструменти боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні: правовий статус, структурна динаміка, податкові наслідки. У: Л. М. Савчук та А. В. Череп, ред. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства [онлайн]. Дніпро: Журфонд. с. 55–89. [Дата звернення 11 січня 2021]. Режим доступу: https://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/Статті/Монограф Теор_я та методол формув _ннов-_нвест стратег. 2019 .pdf

Для перекладеного джерела у зоні відомостей про відповідальність завжди наводять повне ім’я перекладача і – за наявності відповідної інформації – мову оригінального твору:

Стейнбек, Дж., (2018). На схід від Едему. Переклад з англійської Тетяни Некряч. Київ: КМ-Букс.

Докладніше про інші стилі: