Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

У межах Гарвардського стилю цитування тези доповіді, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, розглядають як частину книги, а тому структура бібліографічного посилання на таке джерело практично ідентична до структури посилання на частину книги.

У цьому разі назву збірника розглядають як загальну назву видання; відмінність від частини книги полягає в тому, що в назву збірника, крім назви конференції, включають також дату та місце її проведення.

Шаблон оформлення посилання:

Автор(и), (рік). Назва доповіді. У: Редактор(и), ред. Назва конференції, дата конференції, Місце проведення. Місто видання: Видавництво. с. сторінки.

Якщо доступ до матеріалів конференції одержано онлайн, шаблон бібліографічного посилання матиме такий вигляд:

Автор(и), (рік). Назва доповіді. У: Редактор(и), ред. Назва конференції, дата конференції, Місце проведення [онлайн]. Місто видання: Видавництво. с. сторінки. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Якщо публікація не має DOI і доступна за стандартною URL-адресою, відповідний елемент посилання зазначають так:

Режим доступу: URL

Зверніть увагу:

  • Якщо в збірнику матеріалів конференції імен редакторів не зазначено, відповідний елемент посилання випускають.
  • У полі місця проведення конференції зазначають місто та країну.
  • Імена редакторів у посиланні наводять з ініціалами перед прізвищем. Детально про це див. у статті про принципи зазначення імен авторів за Гарвардським стилем.
  • Про різницю між зазначенням URL та DOI читайте тут.

Приклади в списку використаних джерел

Мочкін, С. А., (2017). Доля закритих храмів та належного їм культового майна у Чернівецькій області (1959–1966 роки). У: Таврійські історичні наукові читання, 27–28 січня 2017, Київ, Україна. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. с. 44–47.

Богдановська, Н. В. та Кальонова, І. В., (2020). Міофасціальний реліз у реабілітації пацієнтів з нейрорефлекторними больовими синдромами поперекової локалізації. У: І. В. Пущина, В. В. Клапчук, Ю. О. Маляренко та О. А. Присяжнюк, ред. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату, 14–15 травня 2020, Запоріжжя, Україна [онлайн]. Миколаїв: ФОП Швець В. М. с. 33–34. [Дата звернення 12 січня 2021]. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/3.1/zbirka_tez.pdf

Докладніше про інші стилі: