Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Тези доповіді, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, слід розглядати як частину книги. Зважаючи на це, вимоги стилю «Ванкувер» щодо оформлення бібліографічного посилання на тези конференції подібні до вимог, застосовних до частини книги. Так, для тез, доступних у друкованому вигляді, слід використовувати такий шаблон посилання:

Автор(и). Назва доповіді. У: Редактор(и), редактор(и). Назва збірника. Назва конференції; дата конференції; Місце проведення конференції. Місто видання: Видавництво; рік видання. с. сторінки.

Зверніть увагу:

  • Часто назва конференції і назва збірника збігаються. У такому разі в посиланні назву зазначають лише один раз.
  • Елемент «Місце проведення конференції» – опціональний. У ньому зазначають місто конференції; якщо місто маловідоме, через кому додають також країну.
  • Про особливості зазначення діапазону сторінок див. детально в цій статті.

Якщо матеріали конференції опубліковано онлайн, слід використовувати такий шаблон:

Автор(и). Назва доповіді. У: Редактор(и), редактор(и). Назва збірника [Інтернет]. Назва конференції; дата конференції; Місце проведення конференції. Місто видання: Видавництво; рік видання [цитовано дата звернення]. с. сторінки. Доступно на: URL

Приклади в списку використаних джерел

Булик РЄ, Власова КВ, Йосипенко ВР, Сметанюк ОВ. Проведення модульного контролю з медичної паразитології в іноземних студентів за допомогою онлайн технологій в умовах карантину. У: Бойчук ТМ, Іващук ОІ, Безрук ВВ, редактори. Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації [Інтернет]; 8-9 жовт. 2020; Чернівці. Чернівці: Медунiверситет; 2020 [цитовано 28 берез. 2021]. с. 13-5. Доступно на: http://biology.bsmu.edu.ua/naukovo-prakticna-konferencia-z-miznarodnou-ucastu-aktualni-pitanna-teoreticnoie-ta-prakticnoie-parazitologiie-u-medicini-ta-farmaciie/materiali-konferenciie

Гавриленко ВО, Мазіхін АВ. Больова та безбольова ішемія міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом. У: Гуманітарний інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених; 26 жовт. 2018; Одеса. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет; 2018. с. 75-7.

Докладніше про інші стилі: