Стаття в журналі: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Для того, щоб оформити посилання на статтю в журналі за стандартом MLA (8th ed.), слід вказати такі параметри: автора статті, назву статті, назву журналу, том, випуск, місяць (за наявності) та рік видання, сторінки, на яких розміщена стаття.

Для онлайн-джерел слід також навести ідентифікатор DOI або URL-адресу статті.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). "Назва статті". Назва журналу, номер тому, номер випуску, місяць та рік видання, сторінки, doi:DOI.

Або:

Дані автора (авторів). "Назва статті". Назва журналу, номер тому, номер випуску, місяць та рік видання, сторінки, URL. Останній перегляд дата звернення.

Детальніше про оформлення даних авторів можна прочитати тут.

Приклади оформлених джерел:

Безверхий, К. "Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: Розрахунки за паливними картками". Бухгалтерський облік і аудит, № 8, 2012, с. 14-21.

Палкін, І. Є. "Інститут мінеральних ресурсів: Заснування, розквіт, ліквідація". Мінералогічний журнал, т. 41, № 4, 2019, с. 75-91.

Дорожинська, Г. В. "Оцінка ефективності чисельних методів для обробки результатів вимірювання вдосконаленим ППР-сенсором". Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2 (149), 2020, с. 7-13, doi:10.31649/1997-9266-2020-149-2-7-13.

Докладніше про інші стилі: