Книга: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Оформлене посилання на книгу за стандартом MLA (8th ed.) у списку джерел може містити такі дані: імена авторів, редакторів, перекладачів тощо, назву книги, номер видання, номер тому (для частин багатотомного видання), місто видання, назву видавництва, рік, посилання на сайт та дату звернення (якщо це онлайн-джерело).

На відміну від українських стандартів ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, загальна кількість сторінок книги не вказується. 

Інформація про місто подається, якщо книгу було видано до 1900-го року, якщо видавництво має офіси в кількох містах або є маловідомим. У решті випадків достатнім є вказати лише назву видавництва без міста.

Якщо книга є частиною багатотомного видання, у посиланні на неї вказується номер тому. У разі, якщо том має власну назву, на нього слід посилатися як на окрему книгу, не подаючи інформацію про інші томи.

Елементи бібліографічного посилання відділяються крапками або комами (див. шаблони нижче). Назву книги виділяють курсивом.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон посилання на книгу за стандартом MLA такий:

Дані про автора (авторів). Назва. Номер видання, Видавництво, рік видання, URL. Останній перегляд дата звернення.

Посилання на книгу з редакторами оформлюється за зразком:

Дані про автора (авторів). Назва. Редактор Дані про редактора (редакторів), Номер видання, Видавництво, рік видання, URL. Останній перегляд дата звернення.

Якщо джерело має перекладачів, посилання на нього формується за шаблоном:

Дані про автора (авторів). Назва. Перекладач Дані про перекладача (перекладачів), Номер видання, Видавництво, рік видання, URL. Останній перегляд дата звернення.

Про цитування авторів, редакторів та перекладачів див. детальніше у цій статті.

Приклади оформлення

Книга з одним автором:

Підмогильний, Валер'ян. Історія пані Ївги. Веселка, 1991.

Гюго, Віктор. Собор Паризької Богоматері. Перекладач П. Тернюк, Молодь, 1976.

Книга з двома авторами:

Мирний, П., та І. Білик. Хіба ревуть воли, як ясла повні? 3-тє вид., Книгоспілка, 1929.

Книга з трьома й більше авторами:

Алексеєнко, О. Б., та ін. Нарис історії нідерландської літератури. Юніверс, 2002.

Книга, видана до 1900 року:

Holder, Ch. F. Charles Darwin. His Life and Work. New York, G. P. Putnam's Sons, 1891.

Частина багатотомного видання:

Українка, Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 9, Наукова думка, 1977.

Книга, розміщена онлайн:

Giusti, Giuseppe. Raccolta di Proverbi Toscani. Firenze, Felice Le Monnier, 1853, books.google.com.ua/books?id=xOQqAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Ultimo accesso il 10 giu. 2020.

Докладніше про інші стилі: