Докладніше про інші стилі:

Патент: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Загальні правила

У посиланнях на патенти різні стилі цитування вимагають наводити різні ідентифікаційні дані: ім'я заявника або ім'я винахідника, дату заявлення або дату опублікування тощо. Ґрунтуючись на рекомендаціях низки британських та інших університетів щодо бібліографічних посилань на патенти за Гарвардським стилем, ми радимо послуговуватися таким шаблоном для оформлення вашого посилання:

Автор(и), (рік). Назва патенту. Дата опублікування. Поданий: дата заявлення. Патент Країна номер патенту.

Зверніть увагу: У полі «Дата опублікування» наводять лише число та місяць; у полі «дата заявлення» зазначають число, місяць та рік.

Щодо того, як зазначати авторів у посиланнях за «Гарвардом», див. детально в цій статті.

Якщо доступ до тексту патенту одержано онлайн, використовуйте такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва патенту [онлайн]. Дата опублікування. Поданий: дата заявлення. Патент Країна номер патенту. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

За допомогою сервісу «Grafiati» ви можете оформити посилання на патент за Гарвардським стилем відповідно до наведених вище шаблонів автоматично, заповнивши лише декілька полів.

Приклади у списку використаних джерел

Латушинський, З. П., Наделяєв, А. В., Лабзін, М. І. та Вигнанець, О. Б., (2015). Установка кранова [онлайн]. 10 березня. Поданий: 29 грудня 2014. Патент України UA97487U. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://uapatents.com/12-97487-ustanovka-kranova.html

Плюта, С. І., Кирпач, К. О. та Богатчук, Ю. Я., (2017). Інгібітор відкладення мінеральних солей з високими бактерицидними властивостями [онлайн]. 25 жовтня. Поданий: 20 червня 2017. Патент України 120431. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://uapatents.com/7-120431-ingibitor-vidkladennya-mineralnikh-solejj-z-visokimi-baktericidnimi-vlastivostyami.html