Програмне забезпечення / мобільний застосунок: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стиль APA розглядає комп’ютерне програмне забезпечення та мобільні застосунки як підвиди програмного забезпечення та вимагає включати загальну інформацію щодо таких джерел у бібліографічне посилання, зокрема: ім’я автора (часто це буде назва організації або компанії, що розробила відповідне ПЗ), назву програми, назву видавця, а також версію або видання програмного забезпечення.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Щоб послатися на програмне забезпечення згідно з вимогами стилю APA, застосовуйте наведений нижче шаблон:

Автор(и). (Дата). Назва (Версія) [Комп'ютерне програмне забезпечення]. Видавець. URL

У випадку з мобільним застосунком використовуйте аналогічний шаблон, замінивши тип джерела в квадратних дужках на відповідний:

Автор(и). (Дата). Назва (Версія) [Мобільний застосунок]. Видавець. URL

Якщо видавець і автор програмного забезпечення – це одна й та сама особа, випустіть елемент Видавець із посилання.

Якщо доступ до програми або мобільного застосунка одержано онлайн, додайте в кінці посилання URL.

Приклади оформлення

Cockos Incorporated. (2023). Reaper (Версія 7.02) [Комп'ютерне програмне забезпечення]. https://www.reaper.fm/download.php

Trello, Inc. (2023). Trello: Organize anything! (Версія 2023.15) [Мобільний застосунок]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/trello-organize-anything/id461504587

Докладніше про інші стилі: