Стандарт: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стиль цитування MLA (8th ed.) не передбачає окремих правил бібліографічного запису стандартів. Проте загальні принципи створення посилань за MLA та рекомендації університетів щодо правильного запису таких джерел у списку літератури дозволяють визначити основні елементи, необхідні для формування посилань на стандарти: організація, що розробила стандарт, назва стандарту, код (номер) стандарту, видавництво, дата (рік) видання, а також URL-адреса та дата звернення, якщо автор списку джерел посилається на онлайн-версію стандарту. 

Якщо стандарт було розроблено й видано тією самою організацією, в бібліографічному посиланні вона вказується лише як видавництво, а інформація про автора не заповнюється.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Організація. Назва. Код стандарту, Видавництво, рік видання, URL. Останній перегляд дата звернення.

Приклади оформлених джерел:

Український науково-дослідний інститут зв’язку. Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять. ДСТУ 4382:2005, Держспоживстандарт України, 2006.

Dentistry — Powered Toothbrushes — General Requirements and Test Methods. ISO 20127:2005, ISO, 2005.

Докладніше про інші стилі: