Докладніше про інші стилі:

Стандарт: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Загальні правила

Стиль цитування MLA (8th ed.) не передбачає окремих правил бібліографічного запису стандартів. Проте загальні принципи створення посилань за MLA та рекомендації університетів щодо правильного запису таких джерел у списку літератури дозволяють визначити основні елементи, необхідні для формування посилань на стандарти: організація, що розробила стандарт, назва стандарту, код (номер) стандарту, видавництво, дата (рік) видання, а також URL-адреса та дата звернення, якщо автор списку джерел посилається на онлайн-версію стандарту. 

Якщо стандарт було розроблено й видано тією самою організацією, в бібліографічному посиланні вона вказується лише як видавництво, а інформація про автора не заповнюється.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Організація. Назва. Код стандарту, Видавництво, рік видання, URL. Останній перегляд дата звернення.

Приклади оформлених джерел:

Український науково-дослідний інститут зв’язку. Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять. ДСТУ 4382:2005, Держспоживстандарт України, 2006.

Dentistry — Powered Toothbrushes — General Requirements and Test Methods. ISO 20127:2005, ISO, 2005.