Частина книги: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на частину (розділ) книги в списку використаних джерел за стандартом APA (7th ed.) до дипломної роботи, реферату тощо, слід зазначати в бібліографічному описі такі елементи: дані автора (авторів) відповідної частини або розділу книги, назва такої частини або розділу, дані редактора (редакторів) книги та назва книги, використані сторінки, назва видавництва.

Про правила оформлення посилання на книгу відповідно до вимог APA (7th ed.) див. в цій статті.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва частини книги. У Дані редактора (Ред.), Назва книги (с. сторінки). Видавництво.

Щодо принципів цитування авторів у бібліографічних посиланнях див. в цій статті.

Приклади оформлення

Іваненко, О. М. (2016). Особливості міжнародного морського права. У О. Г. Артюх (Ред.), Міжнародне право (с. 24–36). Правнича спілка.

Woll, B., & Adam, R. (2012). Sign language and the politics of deafness. In M. Martin-Jones, A. Blackledge, & A. Creese (Eds.), The Routledge handbook of multilingualism (pp. 100–115). Routledge.

Докладніше про інші стилі: