Що таке ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Що таке ДСТУ ГОСТ 7.1:2006?

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» – це затверджений в Україні державний стандарт, що регламентує принципи оформлення бібліографічних посилань та складання бібліографічних описів.

Приписи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 застосовують у вимогах щодо складання списків використаних джерел у різноманітних наукових та інших працях. Часто цей стандарт коротко називають ВАК через те, що його вимоги застосовувала як офіційні Вища атестаційна комісія України (нині зліквідована). Тому, коли кажуть оформити джерела за ВАК, ідеться саме про складення списку літератури за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) залишається чинним, попри те, що 2016 року в Україні набув чинності новіший стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Сьогодні оформлювати списки літератури за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 часто вимагають фахові наукові журнали та різноманітні видавництва. Проте для оформлення дисертацій стандарт не використовують: відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017, списки використаних джерел до дисертацій слід складати за стандартом ДСТУ 8302:2015 або одним з міжнародних, зокрема APA чи MLA.

Як оформлювати списки джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) автоматично?

На сайті «Grafiati» ви можете оформлювати посилання на використані джерела та повні списки літератури за ВАК в автоматичному режимі онлайн. Для того, щоб створити посилання на конкретне джерело, перейдіть на головну сторінку сервісу, оберіть тип джерела (книга, стаття в журналі, закон тощо) у відповідному переліку й заповніть потрібні поля (автора, назву матеріалу, видавництво, рік видання і т. ін.). Після цього програма згенерує позатекстове посилання для списку літератури за ДСТУ 7.1:2006. Усі оформлені таким чином джерела ви можете просто конвертувати в інші українські та міжнародні стандарти: ДСТУ 8302:2015, APA (7th ed.), MLA (8th ed.). Для цього слід просто обрати потрібний стиль цитування у відповідному меню. Витрачайте час на дослідження, а не на вивчення вимог до складання списку літератури!

Докладніше про інші стилі: