Дисертація: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно з вимогами стилю IEEE, для оформлення посилання на дисертацію або магістерську працю слід використовувати такий шаблон:

Автор, “Назва”, тип роботи, факультет або відділ, Університет, Місто, Країна, рік.

Зверніть увагу:

  • В елементі тип роботи зазначають безпосередньо тип (дисертація, магістерська робота тощо), науковий ступінь та галузь знань – у скороченому форматі.
  • Назву факультету та університету прийнято наводити в скороченому варіанті.
  • Часто в дисертації не зазначають відділ або факультет. У такому разі цей елемент випускають.
  • Щодо елемента Країна див. в цій статті.

Про принципи зазначення імен авторів в IEEE див. тут.

Якщо дисертацію опубліковано онлайн, до посилання також додають реквізити інтернет-джерела:

Автор, “Назва”, тип роботи, факультет/відділ, Університет, Місто, Країна, рік. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Приклади в списку використаних джерел

О. Б. Півень, “Вплив лазерного фотографічного обернення на кристалізацію срібла в фотошарі”, дис. канд. фіз.-мат. наук, Черкас. держ. технол. ун-т, Черкаси, Україна, 2021. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83549

L. Shen, “Paper-based microfluidics for electrochemical applications,” Ph.D. dissertation, Dept. Chem., Tech. Univ. Darmstadt, Darmstadt, Germany, 2020. Accessed: Dec. 5, 2021. [Online]. Available: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11773/1/19-11-26%20PHD%20thesis%20Liu-Liu%20Shen.pdf

Докладніше про інші стилі: