Патент: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічний запис патенту у списку використаної літератури, необхідно навести такі дані: відомості про власника або винахідника патенту, його назву, реєстраційний номер, назву установи, що видала патент, та дату опублікування.

Якщо текст патенту розміщено онлайн, слід вказати його URL-адресу, а також дату звернення.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Дані про власника / винахідника. Назва. Номер патенту, установа, дата публікації, URL. Останній перегляд дата звернення.

Див. також правила цитування авторів за MLA.

Приклади оформлених джерел:

ТОВ «ГреСем Іновейшен». Спосіб двосімейного утримання бджіл. UA83706U, Державна служба інтелектуальної власності України, 25 верес. 2013.

Інститут магнетизму Національної академії наук України і Міністерства освіти України. Пристрій для очищення води. UA114105C2, Державна служба інтелектуальної власності України, 25 квіт. 2017, uapatents.com/7-114105-pristrijj-dlya-ochishhennya-vodi.html. Останній перегляд 24 берез. 2021.

Докладніше про інші стилі: