Стаття в газеті: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Принципи оформлення посилання на статтю в газеті за вимогами стандарту APA сьомого видання (APA-7) у списку використаних джерел дещо відмінні від правил оформлення посилання на статтю з журналу.

Для наведення даних про використану газетну статтю в бібліографічному описі зазначають: прізвища та ініціали авторів, назву статті, назву газети, рік і дату випуску газети, том і номер випуску (за наявності), використані сторінки.

Якщо матеріал узято з онлайн-версії газети, в посилання також наводять відповідну адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік, дата випуску). Назва статті. Назва газети, номер тому(номер випуску), сторінки. URL

Приклади оформлення

Мороз, В. (2017, 21 лютого). Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень. Юридична газета, (8), 18–19.

Чорний, А., & Бурнацький, М. (2016, 11 березня). До роковин смерті Тарас Шевченка. Канівська газета, (16), 2.

Докладніше про інші стилі: