Докладніше про інші стилі:

Дисертація: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Стандарт APA (сьоме видання) встановлює єдині правила оформлення бібліографічних  для дисертацій та магістерських дипломних робіт. Відповідно до таких вимог, щоб оформити позатекстове посилання на дисертацію або дипломну роботу, слід наводити дані автора відповідної роботи, назву такої роботи, тип роботи та університет, у якому відбувся захист роботи.

У тому разі, якщо текст дисертації або дипломної роботи одержано онлайн зі спеціалізованої бази даних або репозиторію наукових робіт, репозиторію установи, слід також зазначати назву такої бази даних або репозиторію і адресу URL, з якої взято відповідні матеріали (якщо вона надає прямий доступ до тексту роботи).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Опублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. URL

Увага: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь (наприклад, «Doctoral Dissertation», «Master’s Thesis»; для українських дисертацій слід наводити скорочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»).

Якщо дисертація, опублікована в базі даних або репозиторії, має номер публікації, його зазначають у круглих дужках після назви роботи без виділення курсивом.

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопублікована тип роботи]. Університет. База даних. URL

Приклади оформлення

Опублікована дисертація або дипломна робота

Місячна, Н. М. (2019). Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання [Дис. канд. психол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка].

Назаренко, К. Г. (2016). Циклічні амідини, енаміни та похідні 2-хлор-1,4-бензотіазин-3-ону в синтезі поліядерних гетероциклічних систем і ω-гетероарилалкіламінів [Дис. д-ра хім. наук, Інститут органічної хімії Національної академії наук України].

Moss, C. L. (2015). Expanded internet art and the informational milieu (Publication No. 3740855) [Doctoral dissertation, New York University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Aragon, L. (2003). Factors to consider when selecting paraprofessionals for participation in a teacher preparation program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colorado at Denver.