Дисертація: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стандарт APA (сьоме видання) встановлює єдині правила оформлення бібліографічних для дисертацій та магістерських дипломних робіт. Відповідно до таких вимог, щоб оформити позатекстове посилання на дисертацію або дипломну роботу, слід наводити дані автора відповідної роботи, назву такої роботи, тип роботи та університет, у якому відбувся захист роботи.

У тому разі, якщо текст дисертації або дипломної роботи одержано онлайн зі спеціалізованої бази даних або репозиторію наукових робіт, репозиторію установи, слід також зазначати назву такої бази даних або репозиторію і адресу URL, з якої взято відповідні матеріали (якщо вона надає прямий доступ до тексту роботи).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Опублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. URL

Увага: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь (наприклад, «Doctoral dissertation», «Master’s thesis»; для українських дисертацій слід наводити скорочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»).

Якщо дисертація, опублікована в базі даних або репозиторії, має номер публікації, його зазначають у круглих дужках після назви роботи без виділення курсивом.

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопубл. тип роботи]. Університет.

Увага: якщо доступ до тексту роботи можна одержати лише в друкованому вигляді в університеті або іншій установі, таку роботу розглядають як неопубліковану.

Приклади оформлення

Опублікована дисертація або дипломна робота

Корхова, М. М. (2015). Продуктивність сортів пшениці мякої озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України [Дис. канд. с.-г. наук, Миколаївський національний аграрний університет]. Інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2677

Moss, C. L. (2015). Expanded internet art and the informational milieu (Publication No. 3740855) [Doctoral dissertation, New York University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Лісовський, С. А. (2004). Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України [Неопубл. дис. д-ра геогр. наук]. Інститут географії Національної академії наук України.

Aragon, L. (2003). Factors to consider when selecting paraprofessionals for participation in a teacher preparation program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colorado at Denver.

Докладніше про інші стилі: