Автореферат: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Автореферат – це тип джерела, що поширений лише в окремих країнах, а тому посібники західних стилів цитування зазвичай не містять рекомендацій щодо оформлення посилань на такі джерела. «The Chicago Manual of Style» подає приклади лише для цитування дисертацій, але зазначає що для abstract дисертації оформлення відбувається таким самим чином з єдиною відмінністю: до типу дисертації дописується саме слово abstract.

Ми вважаємо доцільним застосувати такий підхід і до авторефератів. Таким чином, загальний шаблон для оформлення посилання на автореферат дисертації виглядає так:

АвторРік. "Назва роботи". Автореф. Тип роботиУніверситет. URL / База даних.

Сервіс «Grafiati» дозволяє оформити бібліографію для вашої статті чи наукової роботи онлайн як за «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.), так і за іншими стилями цитування, серед яких MLA, APA, Harvard тощо.

Приклад у списку використаних джерел

Скоробагатько, Андрій Васильович. 2020. "Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні". Автореф. дис. д-ра юрид. наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/99a/aref_Skorobahatko A..pdf.

Докладніше про інші стилі: