Приклади оформлення посилань за стилем «Ванкувер» у списку використаних джерел

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

У цій статті ми зібрали приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел за вимогами стилю «Ванкувер». Приклади посилань наведено для всіх типів джерел, доступних до автоматичного оформлення на сервісі «Grafiati». Докладно про правила створення бібліографічного посилання для кожного конкретного типу джерела з прикладами див. у відповідних статтях:

Щодо принципів наведення посилань у тексті за «Ванкувером» див. в цій статті.

Щодо принципів наведення імен авторів у посиланнях за «Ванкувером» див. в цій статті.

Автоматичне оформлення списку літератури за «Ванкувером» онлайн

Ви можете автоматично оформити бібліографічні посилання на всі представлені типи джерел за вимогами стилю «Ванкувер» онлайн на нашому сервісі. Ми автоматично враховуємо всі нюанси – від пунктуації до розташування елементів – та генеруємо максимально коректні посилання. Крім того, наш сервіс цілком пристосований до потреб українських користувачів та дозволяє генерувати посилання за нормами української, англійської, французької, італійської, іспанської, німецької, португальської та польської мов.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел за «Ванкувером»

Книга

Книга з одним автором

Сенчило НВ. Збудники інвазійних захворювань протозойної етіології. Київ: Сталь; 2019. 160 с.

Книга з кількома авторами

Глумчер ФС, Чепкий ЛП, Новицька-Усенко ЛВ, Кобеляцький ЮЮ, Дубров СО, Веневцева-Моринець ЮЮ, Волошина НО, Царьов ОВ, Кагліченко ВВ, Ярославська СМ, Бєлка КЮ, Стрєпетова ОВ, Дьомін ЄЮ. Анестезіологія та інтенсивна терапія. 3-тє вид. Глумчер ФС, редактор. Київ: Медицина; 2020. 360 с.

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем тощо)

Єфімов АС, редактор. Ендокринологія. Київ: Вища школа; 2004. 494 с.

Книга, доступна онлайн

Дячук ДД, Мороз ГЗ, Гідзинська ІМ, Кравченко АМ, Ласиця ТС, Дзізінська ОО. Профілактика серцево-судинних захворювань: теоретичні засади та практичне впровадження [Інтернет]. Київ: ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС; 2019 [цитовано 2 квіт. 2021]. 175 с. Доступно на: http://cp-medical.com/downloads/monograph1.pdf

Том (частина багатотомного видання)

Атаман ОВ. Патофізіологія. 3-тє вид. Т. 1, Загальна патологія. Вінниця: Нова Книга; 2018. 548 с.

Частина книги (розділ тощо)

Унгурян ЛМ. Специфіка фармацевтичної практики в умовах окремого мікрорайону мегаполіса. У: Громовик БП, редактор. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні. Львів: Ліга-Прес; 2014. с. 101-7.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Юшин ІМ, Лозинський АВ, Федусевич ОМ, Вовчук ОЯ, Лесик РБ. Синтез нових 5-заміщених 2-піразолілтіазол-4-онів як потенційних біологічно активних сполук. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики [Інтернет]. 3 лип. 2020 [цитовано 2 квіт. 2021];13(2(33)):214-8. Доступно на: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/207117 doi: 10.14739/2409-2932.2020.2.207117

Стаття в газеті

Килимчук В. Ophthalmic HUB 2020: сучасна наука на сторожі безцінного дару бачити. Здоров'я України [Інтернет]. 4 січ. 2020 [цитовано 2 квіт. 2021];Офтальмологія:23. Доступно на: https://health-ua.com/multimedia/6/2/3/8/1/1608810147.pdf

Сайт

Київська міська лікарня ветеринарної медицини [Інтернет]. Київ: Київська міська лікарня ветеринарної медицини, c2019 [цитовано 2 квіт. 2021]. Доступно на: https://www.kmlvm.com.ua/.

Відео (онлайн)

Новоград-Волинський медичний коледж. YouTube [Інтернет]. [Відео], Набори хірургічних інструментів; 10 берез. 2017 [цитовано 30 черв. 2021]; [21 хв., 2 с]. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=cvkshXyN_JA

Допис у соціальній мережі

Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Twitter [Інтернет]. Кафедра нормальної анатомії отримала інтерактивний стіл для морфологічних досліджень dlvr.it/SFXlHD [Твіт]; 17 груд. 2021 [цитовано 18 груд. 2021]. Доступно на: https://twitter.com/LNMUinfo/status/1471749269732216833

Дисертація

Вигівська ЛА. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику (діагностика, профілактика та лікування) [дисертація в Інтернеті]. Харків: Харківський національний медичний університет; 2018 [цитовано 2 квіт. 2021]. 409 с. Доступно на: http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5296:2018-10-01-12-38-04&catid=55:-6460001&Itemid=76&lang=uk

Автореферат дисертації

Ільчишин МП. Оптимізація комплексного лікування захворювань тканин пародонту у курців [автореферат дисертації в Інтернеті]. Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; 2019 [цитовано 2 квіт. 2021]. 21 с. Доступно на: http://nauka.meduniv.lviv.ua/?page_id=4378

Матеріали конференції

Тези доповіді

Лащ ІС, Захарченко БВ, Старова ВС. Комплекси паладію з 2-(3-метил)-5-піридил-1,2,4-тріазолом як альтернатива цис-платину у протипухлинній терапії. У: Сучасні проблеми хімії; 17-19 трав. 2017; Київ. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2017. с. 20.

Закон, нормативний акт

Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи, Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 31 [Інтернет], 23 лют. 2000 [цитовано 3 квіт. 2021]. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0519-00

Звіт організації

Антимонопольний комітет України. Звіт за результатами дослідження фармацевтичних ринків (за період 2014 – перше півріччя 2016 р.) [Інтернет]. Київ: Антимонопольний комітет України; 2016 [цитовано 2 квіт. 2021]. 240 с. Доступно на: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/doslidzhennya_rynkiv/%20за%20результатами%20дослідження%20фармринків.pdf

Препринт

Lewis SJ, Dack K, Relton CL, Munafo MR, Smith GD. Risk of death among teachers in England and Wales during the Covid19 pandemic [Internet]. medRxiv [Preprint]. 2021 [cited 2021 Apr 2]: [19 p.]. Available from: https://doi.org/10.1101/2021.02.23.21252143

Патент

Косілова СЄ, винахідник; Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", власник патенту. Спосіб доклінічної діагностики порушення компенсаторно-пристосувальних механізмів у вагітних з ревматичними вадами серця [Інтернет]. Патент України UA116244U. 10 трав. 2017 [цитовано 2 квіт. 2021]. 3 с. Доступно на: https://uapatents.com/5-116244-sposib-doklinichno-diagnostiki-porushennya-kompensatorno-pristosuvalnikh-mekhanizmiv-u-vagitnikh-z-revmatichnimi-vadami-sercya.html

Стандарт

Державне підприємство «Український медичний центр сертифікації». ДСТУ EN 980:2007. Символи графічні для маркування медичних виробів. Київ: Держспоживстандарт України; 2007. 17 с.

Архівні матеріали

[Лист учнів Печірської школи Брацлавського району до ВУЦВК про голодування] [Інтернет]. 1 листоп. 1931 [цитовано 2 квіт. 2021]. Зберігається у: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ; Ф. 1 "Верховна Рада України, мм. Харків, Київ", Оп. 7, Спр. 145, Арк. 148-9. Доступно на: http://tsdavo.gov.ua/novyny/25-lystopada-2020-roku/#GmediaGallery_258-8504

Докладніше про інші стилі: