Як оформлювати внутрішньотекстові посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила цитувань у тексті

Гарвардський стиль цитування передбачає наведення посилань на цитовані праці у тексті роботи в дужках (традиційний підхід «автор – дата»). При цьому оформлювати внутрішньотекстові посилання можна за двома шаблонами:

Якщо ім’я автора зазначають у відповідному фрагменті тексту:

Прізвище автора (рік)

Якщо імені автора безпосередньо в тексті не зазначають:

(Прізвище автора рік)

Порівняйте:

Посилання у списку використаних джерел:

Качур, І. В., (2020). Ознакові метафтонімічні концептуальні бленди у британській кінорецензії. Львівський філологічний часопис [онлайн]. (7), 40–49. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: doi: 10.32447/2663-340X-2020-7.7

Посилання у тексті:

Якщо автора зазначають у тексті фрагмента:

На думку Качур (2020), концептуальні бленди <…>.

Якщо автора не зазначають у тексті фрагмента:

Концептуальні бленди набувають ознак <…> (Качур 2020).

Кількість авторів у внутрішньотекстовому посиланні

У бібліографічних посиланнях у списку літератури за «Гарвардом» традиційно наводять повний перелік авторів (крім випадків, коли кількість авторів дуже велика: детально див. в цій статті). Натомість у цитатах у тексті зазначають до трьох авторів:

– якщо джерело має від одного до трьох авторів, у внутрішньотекстовому посиланні наводять прізвища всіх авторів;

– якщо джерело має більше трьох авторів, у внутрішньоткекстовому посиланні наводять лише прізвище першого автора та додають позначку «та ін.» («et al.»).

Шаблони оформлення внутрішньотекстових посилань:

1 автор:

(Прізвище рік)

(Голоскевич 1929)

2–3 автори:

(Прізвище 1-го автора, Прізвище 2-го автора та Прізвище 3-го автора рік)

(Шерман, Пилипенко та Шевченко 2009)

4 або більше авторів:

(Прізвище 1-го автора та ін. рік)

(Жовтобрюх та ін. 1980)

Особливі випадки

Існує низка особливих випадків, коли наведені вище шаблони внутрішньотекстових посилань за Гарвардським стилем цитування потребують доповнення. Нижче ми пропонуємо розглянуті основні з таких випадків.

Сервіс генерування посилань «Grafiati» враховує всі ці, а також інші нюанси як за «Гарвардом», так і за іншими стилями цитування: використовуючи наш сервіс, ви одержите правильні посилання у списку літератури та в тексті без потреби досліджувати численні специфічні аспекти. Для цього просто знайдіть потрібне вам джерело у каталогах на головній сторінці або додайте його реквізити власноруч – і ми зробимо все автоматично.

Різні автори з однаковим прізвищем і роком видання

Якщо кілька цитованих праць мають авторів з однаковим прізвищем і різними ініціалами та були видані того самого року, у посиланні в тексті, крім прізвищ, зазначають також ініціали авторів:

(Радомська, В. Р. 2020)

(Радомська, Л. А. 2020)

Зверніть увагу: Прізвище та ініціали наводять так само, як у списку використаних джерел, – в інвертованому вигляді.

Однакові автор і рік видання

Якщо ви посилаєтеся на кілька праць того самого автора, виданих протягом того самого року, до року в цитаті слід додавати малу латинську літеру – так само, як у списку літератури (див. детально тут):

(Клименко 2017a)

(Клименко 2017b)

Цитування кількох праць в одному посиланні у тексті

Якщо вам потрібно послатися одразу на кілька праць в одному внутрішньотекстовому посиланні у дужках, кожне відповідне посилання відокремлюють знаком «крапка з комою» та наводять за хронологією:

(Щербак, Царичкова та Вервес 1995; Завада 2007; Зінченко та Сухомлін 2012)

Цитування кокретної сторінки тощо

Якщо вам потрібно послатися на конкретну сторінку або діапазон сторінок (а також розділ, параграф тощо), відповідні дані у внутрішньотекстовому посиланні за «Гарвардом» відокремлюють комою:

(Кононенко та ін. 2016, с. 12–13)

Сервіс «Grafiati» дозволяє автоматично формувати посилання для списку літератури та внутрішньотекстові посилання за «Гарвардом» онлайн. Сформувавши потрібне посилання, ви можете просто клікнути на нього, щоб скопіювати, – і вставити у вашу роботу, замінивши «XXXX» на потрібну сторінку або діапазон сторінок, які ви цитуєте.

Докладніше про інші стилі: