Як оформлювати внутрішньотекстові посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила цитувань у тексті

Стиль IEEE застосовує числову систему посилань. Вона передбачає створення нумерованого списку літератури з хронологічним порядком наведення цитованих праць (детально див. в цій статті). Водночас у тексті роботи на джерела посилаються, зазначаючи номер відповідної праці в бібліографії та, якщо це релевантно, сторінки, з якої взято інформацію.

Внутрішньотекстові посилання наводять у квадратних дужках у такому форматі:

[номер джерела в бібліографії, с. сторінка]

Прізвище автора за потреби зазначають в самому реченні, де наводять цитату.

Порівняйте:

У списку використаних джерел:

  1. <…>
  2. В. Г. Дяченко, Двигуни внутрішнього згоряння. Харків, Україна: НТУ «ХПІ», 2008.
  3. <…>

У тексті (без зазначення автора):

Термодинамічні цикли двигунів внутрішнього згоряння <…> [2, с. 15].

У тексті (з зазначенням автора):

Як зазначає В. Г. Дяченко, термодинамічні цикли двигунів внутрішнього згоряння <…> [2, с. 15].

Зверніть увагу: В посиланнях у тексті, на відміну від бібліографії, наводять імена лише одного або двох авторів (з використанням сполучника «та»). Якщо джерело має більше двох авторів, зазначають тільки ім’я першого автора, додаючи виділений курсивом напис «та ін.» (англійською – «et al.»), наприклад:

У списку використаних джерел:

  1. <…>
  2. <…>
  3. В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, Н. Є. Каличева та В. О. Маслова, Технологія машинобудівних підприємств. Харків, Україна: УкрДУЗТ, 2020. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3496
  4. <…>

У тексті:

Як зазначають В. Л. Дикань та ін., технологія <…> [3, с. 10].

Про зазначення імен авторів у бібліографії див. в цій статті.

Цитування кількох праць в одному посиланні у тексті

Якщо в реченні або фрагменті тексту ви посилаєтеся одразу на декілька джерел, брати в квадратні дужки потрібно номер кожного окремого джерела, розділяючи джерела комами:

Підведення теплоти до робочого тіла визначає <…> [1, с. 154], [4], [5], [6], [9].

Сервіс «Grafiati» дозволяє генерувати не лише бібліографічні посилання, але й комбіновані внутрішньотекстові посилання на багато джерел за вимогами IEEE та інших стилів цитування.

Докладніше про інші стилі: