Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Згідно з MLA (8th ed.), форматування сторінки списку використаних джерел у науковій роботі виконується за такими правилами:

  • поля сторінки — 1 дюйм (2,54 см) з усіх боків;
  • подвійний міжрядковий інтервал;
  • шрифт, у якому добре виділяється курсив (наприклад, "Times New Roman");
  • кегль 12;
  • вирівнювання тексту ліворуч.

Джерела у списку подаються за алфавітом та не мають нумерації. Кожне джерело має нависний відступ розміром 0,5 дюйма (1,27 см).

Заголовок сторінки розміщується по центру й не виділяється курсивом чи напівжирним шрифтом. Рекомендованим заголовком є "Цитовані праці" ("Works Cited").

Крім вимог самого стандарту, існують й інші вимоги щодо оформлення сторінки списку використаних джерел. Так, форматування дисертацій регламентує наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017. Відповідно до наказу, текст дисертації повинен мати розмір 14 pt з міжрядковим інтервалом 1,5 та шрифтом "Times New Roman". Рекомендовані розміри полів: не менше 20–25 мм ліворуч, не менше 10 мм праворуч, не менше 20 мм вгорі та знизу.

Сортування джерел

Список джерел упорядковується за алфавітом залежно від першого елемента кожного джерела. Найчастіше сортування відбувається за прізвищем автора або за назвою твору, якщо автор чи редактор не вказаний. Імена авторів беруться до уваги лише в тому випадку, коли їхні прізвища збігаються. 

Якщо список містить кілька творів одного автора, його ім'я вказується повністю лише у першому із цих джерел. В наступних посиланнях замість даних автора вставляються три дефіси.

Божко, Сава. Гетьманщина. Полтава, 1923.

---. Козаччина (розмова з селянами). Пролєткульт, 1924.

---. Чабанський вік. Одеса, 1927.

Те саме стосується й джерел із кількома авторами, якщо їхній авторський склад ідентичний та автори в ньому розміщені в тому самому порядку. Джерела, написані однаковим авторським складом, сортуються між собою за назвою.

Гісем, О. В., та О. О. Мартинюк. Всесвітня історія від найдавніших часів до початку XX ст. Навчальна книга — Богдан, 2006.

---. Всесвітня історія. Нова історія (16 — кінець 18 століття). А. С. К., 2000.

Якщо на першій позиції стоїть ім'я редактора, до нього застосовуються ті самі правила, що й до сортування авторів. Ім'я редактора теж може бути замінене трьома дефісами, але при цьому опис його ролі у джерелі залишається в посиланні.

Зубрицька, Марія, редактор. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Літопис, 1996.

---, редактор. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 2-ге вид., Літопис, 2002.

---. "Дискурс 'кінця' в історії інтелектуальних ідей ХХ століття: спроба рецепційного аналізу". Вісник Львівського університету ім. Івана Франка, 2001, с. 169-78.

Зубрицька, Марія, та ін., упорядники. Ідея Університету: Антологія. Літопис, 2002.

Назви джерел слід сортувати за абеткою політерно, не враховуючи артиклів (a, an, the та ін.). Числа у назві при цьому слід сприймати так, ніби вони прописані словами (двісті замість 200 тощо).

Для кожного стилю цитування в сервісі "Grafiati" доступна опція сортування елементів у списку літератури за вимогами стилю. Сортування за вимогами MLA відбувається з урахуванням усіх описаних вище правил. Завантаживши свою бібліографію у форматі "Word" (пункт "Експорт" в меню на головній сторінці), ви отримаєте вже відформатований файл із правильним порядком джерел. Достатньо лише вставити його у свою роботу!

Докладніше про інші стилі: