Як цитувати авторів за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно з вимогами APA-7, у заголовку бібліографічного запису слід наводити інформацію про авторів перед назвою відповідного джерела (матеріалу). Для ідентифікації автора наводять його прізвище та ініціали: скорочені ім’я та по батькові (для іноземних авторів – middle name).

Порядок зазначення авторів у бібліографічному посиланні в списку використаних джерел повинен бути таким самим, як зазначено в самому джерелі (на палітурці тощо).

Ініціали автора відокремлюють від його прізвища комою.

Дані різних авторів відокремлюють між собою комою. У джерелах, що мають від 2 до 20 авторів, перед даними останнього автора ставлять знак «амперсанд» («&»).

Назви організацій, установ тощо, які є авторами відповідного твору, наводять у повній формі – так само на початку бібліографічного запису.

У разі, якщо ім’я автора не відоме, на початку запису ставлять назву джерела (матеріалу). Позначення автора Анонім використовують лише в тому разі, якщо автора зазначено як Анонім у самому джерелі.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Джерело з одним автором

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали.

Приклади в списку літератури:

Плющ, М. Я. (2016). Категорія відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення. Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Shakespeare, W. (2011). The merchant of Venice. Saddleback Educational Publishing. (Original work published 1596)

Джерело з двома авторами

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, & Прізвище, Ініціали 2-го автора.

Приклад у списку літератури:

Нечитайло, В. А., & Кучерява, Л. Ф. (2000). Ботаніка: Вищі рослини. Фітосоціоцентр.

Джерело з кількістю авторів від трьох до двадцятьох

Амперсанд (знак «&») слід ставити лише перед даними останнього автора.

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, Прізвище, Ініціали 2-го автора, Прізвище, Ініціали 3-го автора, & Прізвище, Ініціали 4-го автора.

Приклади в списку літератури:

Безпояско, О. К., Городенська, К. Г., & Русанівський, В. М. (1993). Граматика української мови: Морфологія. Либідь.

Mazzilli, S., Cosio, T., Diluvio, L., Vollono, L., Gonzalez, S., Di Prete, M., Orlandi, A., Bianchi, L., & Campione, E. (2020). Dermoscopy and reflectance confocal microscopy in the diagnosis and management of nail fold squamous cell carcinoma. Journal of Medicine and Life, 13(1), 107–111. https://doi.org/10.25122/jml-2019-0129

Джерело з більш як двадцятьома авторами

Наводять дані перших дев’ятнадцяти авторів, після яких ставлять знак пропуску «три крапки» («…»), а тоді – дані останнього автора. Знака «&» не вживають.

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, Прізвище, Ініціали 2-го автора, Прізвище, Ініціали 3-го автора, Прізвище, Ініціали 4-го автора, Прізвище, Ініціали 5-го автора, Прізвище, Ініціали 6-го автора, Прізвище, Ініціали 7-го автора, Прізвище, Ініціали 8-го автора, Прізвище, Ініціали 9-го автора, Прізвище, Ініціали 10-го автора, Прізвище, Ініціали 11-го автора, Прізвище, Ініціали 12-го автора, Прізвище, Ініціали 13-го автора, Прізвище, Ініціали 14-го автора, Прізвище, Ініціали 15-го автора, Прізвище, Ініціали 16-го автора, Прізвище, Ініціали 17-го автора, Прізвище, Ініціали 18-го автора, Прізвище, Ініціали 19-го автора, … Прізвище, Ініціали останнього автора.

Зверніть увагу: в англійській мові, відповідно до оригінального тексту інструкцій APA, використовують знак «три крапки» з пропусками між крапками («. . .»).

Приклад у списку літератури:

Flores, J. M., Bourdin, G., Altaratz, O., Trainic, M., Lang-Yona, N., Dzimban, E., Steinau, S., Tettich, F., Planes, S., Allemand, D., Agostini, S., Banaigs, B., Boissin, E., Boss, E., Douville, E., Forcioli, D., Furla, P., Galand, P. E., Sullivan, M. B., . . . Koren, I. (2020). Tara Pacific expedition’s atmospheric measurements of marine aerosols across the Atlantic and Pacific Oceans: Overview and preliminary results. Bulletin of the American Meteorological Society101(5), 536–554. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0224.1

Джерело з колективним автором (організацією, установою тощо)

Приклад у списку літератури:

Національний авіаційний університет. (2020, 29 січня). Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році. https://nau.edu.ua/pravyla-pryjomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-naczionalnogo-aviaczijnogo-universytetu-u-2020-roczi/

Джерело з невідомим автором

Приклад у списку літератури:

Кукурудзяна галета з овочами. (б. д.). Stravy.net. http://stravy.net/vipichka/kukurudzyana-galeta-z-ovochami.html

Редактори, перекладачі та інші відповідальні особи

Інформацію про редакторів, перекладачів та інших відповідальних осіб наводять після назви твору із зазначенням їхньої ролі (для редакторів: англійською мовою – «Ed.» / «Eds.», залежно від числа, українською – «Ред.»; для перекладачів: англійською мовою – «Trans.», українською мовою – «Пер.»). У такому разі ініціали ставлять перед прізвищем відповідальної особи, а не після нього:

Shakespeare, W. (2007). Complete works (J. Bate & E. Rasmussen, Eds.). Modern Library.

Сафон, К. Р. (2011). Володар Туману (С. Борщевський, Пер.). КМ.

Зверніть увагу: якщо джерело має авторів, ім'я редактора зазначають додатково в тому разі, якщо його наведено на палітурці.

Зверніть увагу: в англійській мові для трьох і більше відповідальних осіб перед знаком «амперсанд» ставлять кому.

Якщо джерело не має авторів, але має редактора (наприклад, у збірниках, методичних матеріалах тощо), дані редактора розміщують у заголовку бібліографічного запису так само, як дані автора, зазначаючи додатково його роль у круглих дужках:

Коваленко, І. М. (Ред.). (2011). Українська мова: Методики викладання. Майстер-клас.

Докладніше про інші стилі: