Як оформлювати внутрішньотекстові посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила цитувань у тексті

Офіційне видання стилю «Ванкувер» – «Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers» – розглядає лише особливості оформлення бібліографічних посилань у списку використаної літератури і оминає увагою питання внутрішньотекстових посилань.

Зважаючи на те, що стиль «Ванкувер» використовує систему «автор – послідовність», нумерація джерел у бібліографії відповідає хронології цитування конкретних праць у тексті; натомість цитування в тексті відбувається шляхом наведення числа, яке відповідає порядковому номеру джерела у бібліографії. Отже, на відміну від стилів «Гарвард», APA, MLA тощо, стиль «Ванкувер» передбачає наведення в дужках лише номера відповідної праці, а не прізвища автора й року видання. При цьому прізвище автора за потреби розміщують у самому реченні. Порівняйте:

У списку використаних джерел:

<…>

9. Шейко НІ. Функціональний стан автономної нервової системи у жінок молодого віку. Вісник наукових досліджень [Інтернет]. 29 черв. 2019 [цитовано 25 берез. 2021];(2):34-7. Доступно на: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/10166 doi: 10.11603/2415-8798.2019.2.10166

<…>

У тексті (без зазначення автора):

У жінок молодого віку стан автономної нервової системи <…> (9).

У тексті (з зазначенням автора):

Шейко зазначає, що у жінок молодого віку стан автономної нервової системи <…> (9).

Оскільки офіційних рекомендацій щодо формату внутрішньотекстових посилань за «Ванкувером» не існує, сьогодні можна виокремити три найчастіше вживані шаблони:

1. У круглих дужках:

(номер посилання)

Приклад:

Ознаки коронавірусної хвороби <…> (2).

2. У квадратних дужках:

[номер посилання]

Приклад:

Ознаки коронавірусної хвороби <…> [2].

3. У верхньому індексі:

номер посилання

Приклад:

Ознаки коронавірусної хвороби <…>.2

При цьому можуть існувати й інші варіанти, наприклад, номер цитати у верхньому індексі в квадратних дужках, а також різні схеми застосування пунктуації (посилання до або після крапки). Для уточнення правильного формату ознайомтеся з вимогами відповідного журналу або університету.

Цитування кількох праць в одному посиланні у тексті

Тут теж можуть існувати варіації, проте за загальним правилом відповідні цитати оформлюють, наводячи перелік номерів праць, відокремлених комами:

Ознаки коронавірусної хвороби <…> (1, 4, 7, 8).

Цитування конкретної сторінки тощо

Зазвичай у стилі «Ванкувер» наводять посилання на працю загалом. Проте також можливо навести й детальне посилання на конкретну частину цитованої праці (сторінку тощо). У загальному випадку (беручи до уваги можливі варіації) цитовану частину відокремлюють від номера праці пропуском без коми:

Ознаки коронавірусної хвороби <…> (1 с. 5).

Докладніше про інші стилі: