Стандарт: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Як міжнародні страндарти ISO, так і українські стандарти ДСТУ мають однаковий порядок елементів у бібліографічному посиланні:

Організація, що розробила стандарт. Рік видання. Назва стандарту. Код і номер стандарту. Місто видання: Видавництво.

Якщо доступ до тексту стандарту одержано онлайн, в кінці посилання додається його URL-адреса. Дата звернення додається лише в тому разі, якщо рік видання джерела невідомий.

Зверніть увагу: згідно зі стилем цитування «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.), бібліографічний запис стандарту не містить даних про дату набуття чинності, номер попереднього стандарту (який він замінює) чи кількість сторінок.

Приклад у списку використаних джерел

Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України. 2006. Цукор ванільний: Технічні умови. ДСТУ 1009:2005. Київ: Держспоживстандарт України.

Докладніше про інші стилі: