Книга: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Відповідно до норм стилю «Ванкувер», бібліографічне посилання на книгу містить інформацію про авторів, назву праці, інформацію про редакторів або інших відповідальних осіб (за наявності), місто видання, видавництво та рік видання. Крім того, посилання може містити деякі інші обов’язкові (наприклад, номер видання) або опціональні елементи (див. детально нижче).

Якщо доступ до книги одержано онлайн, у посиланні також зазначають дату цитування та URL-адресу.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Щодо принципів зазначення імен авторів за вимогами «Ванкуверу» див. детально в цій статті.

Книга з автором (авторами)

Для друкованої книги слід використовувати такий шаблон:

Автор(и). Назва. Номер видання. Місто: Видавництво; рік. Кількість сторінок.

Зверніть увагу:

  • Якщо місто маловідоме, поряд із ним у дужках слід зазначати також назву країни.
  • У разі відсутності відомостей про місце видання, видавництво або рік у посиланні замість відповідного елемента обов’язково зазначають інформацію: «[місце невідоме]», «[видавець невідомий]» або «[дата невідома]».
  • У загальному випадку номер видання зазначається для видань після першого.
  • Для іншомовного видання зазначають мову оригіналу.
  • Елемент «Кількість сторінок» – опціональний.
  • Також опціонально можна зазначати низку інших відомостей: номер ISBN, назву серії тощо.

Для книги, доступ до якої одержано онлайн, використовуйте такий шаблон:

Автор(и). Назва [Інтернет]. Номер видання. Місто: Видавництво; рік [цитовано дата звернення]. Кількість сторінок. Доступно на: URL

Щодо особливостей зазначення URL див. в цій статті.

Приклади в списку використаних джерел:

Яблонський ВА. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. Київ: Мета; 2002. 319 с.

Усенко ОЮ, Білоус ГВ, Путінцева ГЙ. Хірургія. 5-те вид. Київ: Медицина; 2021. 416 с.

Беш ЛВ, Ласиця ТС, Беш ОМ. Бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря [Інтернет]. Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; 2020 [цитовано 28 берез. 2021]. 96 с. Доступно на: http://cp-medical.com/downloads/monograph2.pdf

Книга з автором і редактором (перекладачем, укладачем тощо)

Шаблон оформлення:

Автор(и). Назва. Номер видання. Редактор(и), редактор(и). Місто: Видавництво; рік. Кількість сторінок.

Приклад у списку використаних джерел:

Ковальов ВМ, Павлій ОІ, Ісакова ТІ. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. Ковальов ВМ, редактор. Харків: Прапор; 2000. 704 с.

Книга без зазначення автора (з редактором, перекладачем, укладачем тощо)

Шаблон оформлення:

Редактор(и), редактор(и). Назва. Номер видання. Місто: Видавництво; рік. Кількість сторінок.

Приклад у списку використаних джерел:

Зайко МН, Биць ЮВ, Кришталь МВ, редактори. Патофізіологія. 6-те вид, переробл. і доповн. Київ: Медицина; 2017. 736 с.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Якщо том має тих самих авторів, що й усе видання, і відмінну назву, застосовують такий шаблон оформлення:

Автор(и). Загальна назва видання. Номер видання. Т. номер тому, Назва тому. Місто: Видавництво; рік. Кількість сторінок.

Приклад у списку використаних джерел:

Атаман ОВ. Патофізіологія. 3-тє вид. Т. 1, Загальна патологія. Вінниця: Нова Книга; 2018. 548 с.

Частина (розділ) книги

Про те, як оформлювати посилання на частину книги за «Ванкувером», див. детально в цій статті.

Докладніше про інші стилі: