Як цитувати авторів за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Правила запису авторів у бібліографії

Стиль «Автор-дата» передбачає, що будь-яке бібліографічне посилання мусить починатися із вказання автора джерела – особи, організації, державного органу, тощо, які його створили. 

Імена осіб можуть вказуватися повністю або з ініціалами залежно від того, як вони подані в самому джерелі. При цьому ім'я першого автора оформлюється за таким шаблоном:

ПрізвищеІм’я По батькові

Усі наступні імена мають інший порядок елементів:

Ім’я По батькові Прізвище

Приклади джерел з одним автором:

Кокотюха, Андрій. 2014. Адвокат із Личаківської. Харків: Фоліо.

UNICEF. 1990. We, the Children. New York: W. W. Norton.

Якщо авторами джерела є кілька осіб або організацій (від 2 до 10 включно), між ними ставляться коми, а перед останнім автором додається сполучник «та»:

Токовенко, О. С., В. І. Пащенко та О. А. Третяк. 2010. Політична епістемологія. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету.

Якщо ж авторів більше за 10, у посиланні вказуються лише перші 7 із них, а також додається словосполучення «та ін.»:

Безуглий, П. О., І. В. Українець, С. Г. Таран, С. Г. Леонова, В. О. Грудько, В. А. Георгіянц, Н. В. Гарна та ін. 2002. Фармацевтична хімія. За ред. П. О. Безуглого. Харків: Видавництво НФАУ "Золоті сторінки".

За відсутності авторів посилання може починатися з імен редакторів, укладачів, упорядників чи перекладачів. При цьому обов'язково вказується роль конкретної особи у виданні: ред., уклад., упор., пер.

Карпов, В. В., В. І. Горєлов та І. В. Мороз, ред. 2010. Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Київ: Національний військово-історичний музей України.

Якщо ж відповідальних осіб чи організацій немає, на першому місці в посиланні перед роком ставиться назва джерела.

Правила наведення авторів у бібліографічних записах за системою «Автор-дата» збігаються з правилами іншої системи «Чикаго» – «виноски й бібліографія»

Правила запису авторів у внутрішньотекстових посиланнях

Посилання у тексті роботи повинні бути стислими, а тому в них прибираються будь-які дані авторів, крім прізвищ, а також обмежується кількість авторів порівняно з посиланнями у списку джерел. Див. детальніше у статті про внутрішньотекстові посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.).

Докладніше про інші стилі: