Препринт: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

У видавничій термінології «препринт» – це попередній варіант наукового або іншого видання, який публікують ще до випуску офіційного кінцевого варіанту матеріалу. Препринти часто можуть слугувати за цінне джерело науково-аналітичної інформації.

Принципи оформлення посилання на препринт у списку використаних джерел за стандартом ДСТУ 8302:2015 схожі на загальні принципи оформлення книжкового видання: у бібліографічному посиланні слід наводити інформацію про автора препринта, назву препринта, його вихідні дані та кількість сторінок. На відміну від простого книжкового видання, для препринта також слід зазначати код препринта (за наявності) та відповідну установу або університет.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва препринта. Місто : Видавництво, рік. Кількість сторінок. (Препринт. Установа ; код препринта).

Приклади оформлення

Загладько І., Дувіряк А. Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле. Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2002. 38 c. (Препринт. Ін-т фізики конденс. систем НАН України ; ICMP–02–02U).

Математика i мiфи — кiлькiсний пiдхiд до порiвняльної мiфологiї / Ю. В. Головач та ін. Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2018. 28 с. (Препринт. І-т фізики конденс. систем НАН України ; ICMP–18–01).

Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Ч. 1. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. 358 с. (Препринт. Київ. нац. лінгв. ун-т).

Докладніше про інші стилі: