Диск: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Оформлюючи посилання на диск за вимогами ДСТУ 7.1:2006 (ВАК), слід наводити таку інформацію: lfys автора матеріалу на диску, назву матеріалу, кількість і тип дисків. Обов’язково зазначати після назви, що відповідний матеріал становить електронний ресурс. В описі також

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва матеріалу на диску [Електронний ресурс] / Дані автора (авторів)Місто : Видавець, Рік. — Кількість дисків (тип диска). — Назва з екрана (етикетки диска тощо).

Приклади оформлення

Електронні мапи України [Електронний ресурс] / TransMap. — Київ : [б. в.], 2009. — 3 електрон.-опт. диски (DVD-RW). — Назва з екрана.

Океан Ельзи. Без меж [Електронний ресурс] / Океан Ельзи. — [Б. м.] : Susy Records, 2016. — 1 електрон.-опт. диск (CD). — Назва з етикетки диска.

Докладніше про інші стилі: