Як оформлювати внутрішньотекстові посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Відповідно до вимог офіційного видання норм стилю APA (7th ed. – сьоме видання), посиланню на кожну працю, яке ви наводите в тексті роботи, повинне відповідати посилання у списку використаних джерел.

Нижче описано основні правила цитування праць у тексті вашої роботи за вимогами APA. Їх застосовують однаково до всіх типів джерел (книга, стаття в журналі, патент, препринт тощо). Щодо правил складання посилань для кожного конкретного типу джерела в списку використаних джерел дивіться відповідний розділ на нашому сайті.

Загальні правила цитувань у тексті

Внутрішньотекстове посилання (in-text citation) за вимогами APA (7th ed.) містить два основні елементи: автора й дату видання. При цьому розрізняють два типи внутрішньотекстових посилань: посилання в дужках (parenthetical citation) і посилання в оповіді (narrative citation); їх оформлюють за таким шаблоном:

Посилання в дужках:

(Прізвище автора, рік)

Посилання в оповіді:

Прізвище автора (рік)

Прізвище автора й рік наводять так само, як і в посиланні у списку використаних джерел. Порівняйте:

Посилання в списку використаних джерел:

Харченко, С. В. (2019). Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рослин) парків і скверів як різновиду довідкових видань. Міжнародний філологічний часопис, 10(3), 52–60. https://doi.org/10.31548/philolog2019.03.052

Посилання в тексті – в дужках:

Оформлення реєстрів залежить від <…> (Харченко, 2019).

Посилання в тексті – в оповіді:

Харченко (2019) зазначає, що оформлення реєстрів <…>.

Кількість авторів у внутрішньотекстовому посиланні

Відповідно до вимог APA (7th ed.), на відміну від бібліографічних описів у списку використаних джерел, у внутрішньотекстових посиланнях зазначають таку кількість авторів:

– якщо джерело має одного або двох авторів – зазначають усіх авторів;

– якщо джерело має трьох або більше авторів – зазначають лише першого автора, додаючи позначку «та ін.» (в англійській мові – «et al.»).

Шаблони оформлення внутрішньотекстових посилань:

1 автор:

Посилання в дужках:

(Прізвище, рік)

Приклад:

(Винниченко, 2005)

Посилання в оповіді:

Прізвище (рік)

Приклад:

Винниченко (2005)

2 автори:

Посилання в дужках:

(Прізвище 1-го автора & Прізвище 2-го автора, рік)

Приклад:

(Воробйова & Іванченко, 2009)

Посилання в оповіді:

Прізвище 1-го автора та Прізвище 2-го автора (рік)

Приклад:

Воробйова та Іванченко (2009)

Зверніть увагу: У посиланні в дужках використовують знак «амперсанд» («&»); натомість у посиланні в оповіді прізвища авторів поєднують за допомогою сполучника «та».

3 або більше авторів:

Посилання в дужках:

(Прізвище 1-го автора та ін., рік)

Приклади:

(Приступа та ін., 2017)

(Tscheuschner et al., 2020)

Посилання в оповіді:

Прізвище 1-го автора та ін. (рік)

Приклади:

Приступа та ін. (2017)

Tscheuschner et al. (2020)

Якщо декілька джерел з трьома або більше авторами мають той самий рік видання і однакове прізвище першого автора (перших авторів) та скорочуються до ідентичних внутрішньотекстових посилань за шаблонами, наведеними вище, це призводить до неможливості розрізнити відповідні праці в тексті роботи. У такому разі 7-ме видання APA вимагає зазначати у внутршньотекстовому посиланні всі прізвища включно до першого відмінного, скорочуючи решту прізвищ до «та ін.». Наприклад, для двох робіт з такими авторами:

Гармаш, Величко, Розумовська, Власенко та Петрова (2019)

Гармаш, Величко, Шамрай, Андрієнкова, Криклій та Великий (2019) 

внутрішньотекстові посилання в праці оформлюють так:

(Гармаш, Величко, Розумовська та ін., 2019)

(Гармаш, Величко, Шамрай та ін., 2019)

Проте якщо після першого відмінного автора залишається прізвище лише одного автора, його не скорочують до «та ін.», наводячи натомість повний перелік авторів у внутрішньотекстовому посиланні:

(Самійленко, Боднар, Герлій та Панчук, 2020)

(Самійленко, Боднар, Герлій та Попова, 2020)

Особливі випадки

Підручник APA розглядає цілу низку особливих випадків, коли зазначені вище шаблони зазнають змін. Нижче наведено деякі з основних таких випадків. Ми радимо користуватися сервісом «Grafiati» для автоматичного оформлення як списку використаних джерел, так і внутрішньотекстових посилань за вимогами APA (7th ed.). Наш онлайн-сервіс враховує всі нюанси внутішньотекстових посилань, описані у сьомому виданні підручника стилю APA, та автоматично генерує для вас готові посилання, які достатньо просто вставити в текст.

Перші автори з однаковим прізвищем

Якщо кілька праць у списку використаних джерел мають першого автора з однаковим прізвищем, але різними ініціалами, у внутрішньотекстових посиланнях на відповідні праці завжди наводять ініціали першого автора (навіть якщо праці видано в різні роки):

(В. Р. Радомська, 2020)

(Л. А. Радомська та Азарова, 2009)

Однакові автор і рік видання

Якщо кілька цитованих праць мають того самого автора (авторів) і той самий рік видання, до значення року у внутрішньотекстовому посиланні додають латинську літеру «a» до «z» – так само, як і в списку використаних джерел (детально про зазначення років зі літерним індексом за вимогами APA див. у цій статті):

(Клименко, 2017a)

(Клименко, 2017b)

Рік оригінального видання

Якщо в посиланні у списку використаних джерел зазначають рік оригінального видання праці або твору, його також зазначають і в посиланні у тексті – перед роком видання цитованої праці, відокремленим скісною рискою:

(Нечуй-Левицький, 1878/2006)

Джерело без автора

Якщо джерело не має зазначеного автора, у внутршньотекстовій цитаті замість прізвища автора зазначають назву праці; якщо назва праці виділена курсивом у списку використаних джерел, її виділяють курсивом і в посиланні у тексті, якщо ж ні – її наводять у лапках:

(Бограч по-закарпатськи, б. д.)

("Про особливості надання житлових субсидій", 2020)

Цитування кількох праць в одному внутрішньотекстовому посиланні в дужках

Якщо потрібно навести декілька праць різних авторів в одному внутрішньотекстовому посиланні в дужках, такі посилання розміщують за алфавітом та відокремлюють знаком «крапка з комою»:

(Безпояско та ін., 1993; Дудик та Прокопчук, 2010; Редько, 1966)

Якщо потрібно навести декілька праць того самого автора, прізвище автора зазначають лише раз, а роки праць наводять за хронологією та відокремлюють комою:

(Шевельов, 1942, 1943, 1949)

Цитування кокретної сторінки тощо

За потреби процитувати конкретний фрагмент джерела (сторінку або сторінки, розділ, таблицю тощо) реквізити такого фрагмента зазначають у внутрішньотекстовому посиланні через кому після року видання:

(Вихованець, 1988, с. 14–16)

Сервіс «Grafiati» дозволяє оформлювати внутрішньотекстові посилання за APA (7th ed.) з урахуванням усіх зазначених вище вимог та з адаптацією до мови вашої бібліографії. Оформте посилання на потрібне джерело для списку використаних джерел, заповнивши декілька полів, – і ми автоматично згенеруємо правильне внутрішньотекстове посилання, у якому також буде показано, де саме підставити номери цитованих сторінок: вам достатньо просто замінити «XXXX» на номер сторінки, діапазон сторінок, номер розділу тощо – і ви можете одразу вставити посилання у вашу працю, не витрачаючи часу на дослідження всіх вимог стандарту.

Докладніше про інші стилі: