Частина книги: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно зі стилем цитування «Чикаго – автор-дата», бібліографічні посилання на частини книг – розділи, окремі твори в антологіях, статті у збірниках тощо – оформлюються за таким шаблоном:

Автор. Рік. "Назва частини". У Назва книги, редактор Редактор, сторінки. Місто: Видавництво.

Крім редактора, після назви книги можуть вказуватися й інші відповідальні особи: укладачі, перекладачі, фотографи, ілюстратори та ін. При цьому обов'язково перед іменами цих осіб вказувати їхню роль у виданні: «перекладач», «укладач», «ілюстратор» тощо. На відміну від імен авторів, що ставляться на початку посилання, імена осіб всередині посилання подаються без ком та інверсії:

Ім'я По батькові Прізвище

Для цитування онлайн-джерел необхідно також зазначити інтернет-адресу (URL) або ідентифікатор DOI відповідного джерела. Зверніть увагу: якщо для частини книги доступні обидва види ідентифікаторів, вказання DOI є пріоритетнішим за вказання посилання URL. 

Приклади у списку використаних джерел

Куц-⁠Маркс, Девід. 2016. "Тепер я готовий насміхатися з великого озера". У Антологія молодої поезії США, редактор Тарас Малкович, 120–21. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Комендант, Тадеуш. 2006. "Деконструкція та інтерпретація". У Література. Теорія. Методологія, редактор Данута Уліцька, перекладач Сергій Яковенко, 378–88. Київ: Києво-Могилянська академія.

Докладніше про інші стилі: