Звіт організації: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Звіти організацій відіграють важливу роль у діловій практиці бізнес-структур і в інституціональному середовищі країн загалом. Такі звіти належать до офіційних письмових повідомлень, що містять певну цінну інформацію про конкретну компанію, установу або організацію: її результати діяльності, здобутки на конкретних напрямках, затверджені плани дій, пропозиції тощо. На світовому рівні вагоме значення мають звіти міжнародних організацій.

Щоб оформити посилання на звіт організації, доступний онлайн, у списку літератури за Гарвардським стилем цитування, слід використовувати такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва звіту Тип та/або номер звіту [онлайн]. Місто: Видавництво. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Зверніть увагу:

  • Поле «Тип та/або номер звіту» використовують, якщо документ має відповідні реквізити. У ньому може бути зазначено, наприклад, «№ 758/AR», «NIH Publication No. 20-mh-8138» тощо.
  • У позиції автора може перебувати як колективний автор (організація), так і індивідуальний (фізична особа). Детально про зазначення авторів за «Гарвардом» див. в цій статті.
  • Якщо організація є водночас автором і видавцем звіту, її назву в посиланні наводять двічі.

Якщо звіт доступний онлайн за URL-адресою і не має номера DOI, відповідний елемент бібліографічного посилання замінюють на такий:

Режим доступу: URL

Про нюанси зазначення DOI та URL див. в цій статті.

Якщо потрібно оформити посилання на друковану версію звіту, застосовують такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва звіту Тип та/або номер звіту. Місто: Видавництво.

Приклади у списку використаних джерел

Державна фіскальна служба України, (2019). Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік [онлайн]. Київ: Державна фіскальна служба України. [Дата звернення 19 січня 2021]. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf

Bosworth, S. J. and Snower, D. J., (2021). Technological advance, social fragmentation and welfare IZA DP No. 14042 [online]. Bonn: IZA – Institute of Labor Economics. [Viewed 19 January 2021]. Available from: https://www.iza.org/publications/dp/14042/technological-advance-social-fragmentation-and-welfare

Докладніше про інші стилі: