Диск: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Для оформлення диска з програмним забезпеченням тощо в переліку використаної літератури за стандартом ДСТУ 8302:2015 потрібно наводити низку обов’язкових даних, зокрема автора, назву програми або матеріалів, розташованих на диску, та тип і кількість дисків.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва матеріалу. Місто : Видавець, Рік. Кількість дисків (тип диска).

Приклади оформлення

Чередниченко О. П. Архівні матеріали в українській історіографії. Київ, 2019. 2 електрон.-опт. диски (DVD-R).

Тартак. Опір матеріалів. Астра Рекордс, 2009. 1 електрон.-опт. диск (CD).

Докладніше про інші стилі: