Стандарт: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стандарт слід розглядати як нормативний документ, що встановлює певні правила, норми, настанови у конкретній галузі. Впровадження таких нормативних документів дозволяє стандартизувати виробничі та інші процеси та досягати вищої ефективності виконуваних процедур. В Україні діє національна система стандартів ДСТУ, на міжнародному рівні найпоширенішими є стандарти ISO.

Бібліографічне посилання на стандарт за вимогами Гарвардського стилю цитування оформлюють за таким шаблоном:

Автор(и), (рік). Назва Код і номер стандарту. Місто: Видавництво.

Детально про принципи зазначення в посиланнях за Гарвардським стилем корпоративних авторів див. в цій статті.

Якщо доступ до стандарту одержано онлайн, слід використовувати такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва Код і номер стандарту [онлайн]. Місто: Видавництво. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

Зверніть увагу: Часто автором і видавцем стандарту є одна й та сама організація. У такому разі її назву в посиланні наводять двічі – у відповідних полях.

Приклади у списку використаних джерел

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», (2016). Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015. Київ: ДП «УкрНДНЦ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр історико-містобудівних досліджень», (2013). Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення ДБН А.1.1-1:2009 [онлайн]. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/DBN-A.1.1-1-2009.pdf

Докладніше про інші стилі: