Архівний документ: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Для того, щоб оформити посилання на архівний документ за стилем MLA (8th ed.), слід вказати такі дані: автор (за наявності), назва документа, дата документа, назва архіву, розташування архіву (місто, країна), відомості щодо розміщення документа в архіві (номер (назва) фонду, картона, справи, опису, одиниця зберігання, аркуші). Якщо архівний матеріал розміщено онлайн, в кінці посилання додається його URL-адреса та дата звернення.

Офіційна назва архіву може містити інформацію про його розміщення (місто, країну тощо). В такому разі ці елементи в бібліографічному посиланні не повторюються.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Оформлення відбувається за шаблоном:

Дані автора (авторів). Назва документа. Дата документа. Назва архіву, Місто, Країна, реквізити розташування документа, URL. Останній перегляд дата звернення.

Детально про цитування авторів див. за посиланням.

Приклади оформлених джерел:

Актова книга Камʼянець-Подільського вірменського війтівського суду. 30 груд. 1611 - 3 груд. 1614. Центральний державний історичний архів України, Київ, ф. 39, оп. 1, спр. 25, cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0039/0001/0025. Останній перегляд 11 черв. 2020.

Кобилянська, Ольга. Лист до Микити Шаповала. 5 груд. 1918. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, ф. 3563, оп. 1, спр. 169, арк. 1a-2.

Докладніше про інші стилі: