Книга: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно з вимогами стилю IEEE, бібліографічне посилання на книгу повинно містити такі основні елементи: ім’я автора (авторів), назва книги, місце видання, назва видавця, рік видання. Якщо це релевантно, також зазначають такі елементи, як номер видання, номер тому, URL тощо.

Зверніть увагу:

  • Згідно з підручником стилю IEEE, назву видавництва зазначають у скороченій формі.
  • Хоча підручник вимагає наведення країни в посиланні, рекомендації багатьох установ дозволяють випускати відповідний елемент, зазначаючи тільки місто, або наводити країну тоді, коли місто – маловідоме.
  • Для США після назви міста через кому також зазначають назву штату.

Про особливості зазначення імен авторів в IEEE див. в цій статті.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Книга з автором (авторами)

Шаблон посилання:

Автор(и), Назва. Місто, Країна: Видавництво, рік.

Приклад у списку використаної літератури:

Ю. М. Поплавко та Ю. І. Якименко, П’єзоелектрики. Київ, Україна: НТУУ «КПІ», 2013.

Якщо в книзі, крім авторів, зазначені також інші відповідальні особи (наприклад, редактори, укладачі, перекладачі тощо), згідно з матеріалами підручника стилю IEEE, імен таких відповідальних осіб у посиланні не наводять.

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем тощо)

Якщо книга не має зазначеного автора, але має редактора, укладача тощо, ім’я відповідальної особи в посиланні наводять у позиції автора, додаючи підпис ролі особи у виданні після коми:

Редактор(и), Ред., Назва. Місто, Країна: Видавництво, рік.

Приклад у списку використаної літератури:

В. С. Білецький, В. Г. Омельченко та Г. Д. Горванко, Уклад., Мінералогічний словник. Маріуполь, Україна: Сх. вид. дім, 2016.

Пізніше видання книги

Якщо книга має зазначений номер видання, його додають через кому після назви видання:

Автор(и), Назва, номер видання. Місто, Країна: Видавництво, рік.

Приклад у списку використаної літератури:

Ф. С. Глумчер та ін., Анестезіологія та інтенсивна терапія, 3-тє вид. Київ, Україна: Медицина, 2020.

Книга, опублікована онлайн

Бібліографічне посилання на книгу, доступ до якої одержано онлайн, оформлюють, додаючи до базового шаблону посилання елементи інтернет-публікації:

Автор(и), Назва. Місто, Країна: Видавництво, рік. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Приклад у списку використаної літератури:

М. А. Вайнтрауб, В. Й. Засельський та Д. В. Полозов, Технологія верстатних робіт. Київ, Україна: Ін-т ПТО НАПН України, 2015. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/11066/1/Технологія%20верстатних%20робіт.pdf

Про специфіку наведення URL та DOI за вимогами стилю IEEE див. тут.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Якщо книга є томом – частиною багатотомного видання, в посиланні наводять назву всього видання, додаючи через кому номер тому та – за наявності – назву тому:

Автор(и), Назва, т. номер тому, Назва тому. Місто, Країна: Видавництво, рік.

Приклад у списку використаної літератури:

О. В. Атаман, Патофізіологія, т. 1, Загальна патологія, 3-тє вид. Вінниця, Україна: Нова Кн., 2018.

Частина (розділ) книги

Про правила оформлення посилань на частину книги за вимогами IEEE див. в цій статті.

Докладніше про інші стилі: