Стандарт: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Підручник стилю «Ванкувер» – «Citing Medicine» – не містить рекомендацій щодо оформлення бібліографічних посилань на стандарти. Беручи до уваги рекомендації низки університетів та загальну специфіку стандартів як джерел інформації, можна запропонувати такий шаблон посилання на стандарт за «Ванкувером»:

Автор(и). Код і номер стандарту. Назва стандарту. Місто: Видавництво; рік. Кількість сторінок.

Зверніть увагу:

  • Елемент «Кількість сторінок» – опціональний.
  • Про специфіку зазначення міста видання, назви видавництва та дати видання див. в цій статті.
  • Про наведення назв колективних авторів – організацій, установ тощо – див. в цій статті.

Якщо стандарт опубліковано онлайн, слід використовувати такий шаблон посилання:

Автор(и). Код і номер стандарту. Назва стандарту [Інтернет]. Місто: Видавництво; рік [цитовано дата звернення]. Кількість сторінок. Доступно на: URL

Приклади в списку використаних джерел

Державне підприємство «Український медичний центр сертифікації». ДСТУ EN 980:2007. Символи графічні для маркування медичних виробів. Київ: Держспоживстандарт України; 2007. 17 с.

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». ДСТУ ISO 14001:2015. Системи екологічного управління: вимоги та настанови щодо застосування [Інтернет]. Київ: ДП «УкрНДНЦ»; 2016 [цитовано 30 берез. 2021]. 29 с. Доступно на: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/ДСТУ-ISO_14001-2015-.pdf

Докладніше про інші стилі: