Закон (акт): як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Більшість посібників зі стилів цитування містять лише загальні рекомендації щодо цитування законів, але не наводять конкретних прикладів і шаблонів, за якими можна було б оформити посилання на закон будь-якої країни. Так, «The Chicago Manual of Style» радить користуватися одним із двох збірників правил посилання на нормативні акти: «The Bluebook: A Uniform System of Citation» або «ALWD Guide to Legal Citation».

Такий підхід є проблемним, оскільки призначений лише для науковців із деяких країн та розглядає тільки властиву їм систему законодавства. Сервіс «Grafiati» при створенні бібліографічних посилань на закони, постанови, резолюції тощо бере до уваги не лише офіційні рекомендації, а й публікації університетів та бібліотек, які розглядають це питання, створюючи таким чином посилання, що задаптовані до норм будь-якої країни.

Так, шаблон посилання на нормативний акт за «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.) виглядає таким чином:

Країна. Установа, що ухвалила акт. Рік. Назва акта. Тип акта Номер акта. Ухвалено дата ухвалення. URL (за наявності).

Приклад у списку використаних джерел

Україна. Верховна Рада України. 1997. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України 280/97-ВР. Ухвалено 21 травня 1997. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text.

Докладніше про інші стилі: