Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стандарт APA сьомого видання (APA 7th ed., APA-7) вимагає складати бібліографічні посилання на тези доповіді, опубліковані в збірнику конференції, так само, як для частини (розділу) книги з редактором. Отже, в бібліографічному описі слід зазначати такі реквізити: дані автора (авторів) доповіді, рік видання, назва доповіді, назва збірника конференції, дані редактора збірника, використані сторінки та видавництво. Якщо матеріал узято з онлайн-джерела, слід також зазначати його адресу DOI або URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва доповіді. У Дані редактора (Ред.), Назва збірника конференції (с. сторінки). Видавництво. DOI або URL

Приклади оформлення

Батрак, А. К. (2015). До питання про мораторій на відчуження земельних ділянок. У Д. В. Санніков, І. В. Ігнатенко, А. П. Гетьман, М. В. Шульга (Ред.), Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права (с. 42–45). Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. http://nauka.nlu.edu.ua/download/zemelnoe2015.pdf

Мартинюк, Д. (2020). Вихід біетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. У П. Ясній, Б. Андрушків, О. Ляшук, І. Стадник, А. Довгань, А. Криськов, В. Андрійчук, А. Лупенко, С. Лупенко, І. Луців, М. Михайлишин, М. Пилипець, В. Ніконенко, Р. Рогатинський, П. Стухляк, М. Паламар, Н. Кирич, М. Підгурський, М. Приймак, … М. Петрик (Ред.), Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання (с. 67–68). Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000808/zbirnyk_2020.pdf

Докладніше про інші стилі: