Звіт організації: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на звіт організації, корпорації, установи тощо, автори посібника зі стилю цитування MLA (8-ме видання) радять скористатися загальним шаблоном оформлення для MLA, пристосувавши його до цього конкретного типу джерела.

Таким чином, звіти організацій для списків використаних джерел оформлюються за зразком:

Автор. Назва звіту. Видавець, місяць рік видання. Тип і номер звіту. Назва сайту, URL. Останній перегляд дата звернення.

Зверніть увагу:

  • Часто звіти не мають окремих осіб-авторів, а їхніми авторами вважаються ті самі організації, що їх видали. В такому разі назва організації вказується в посиланні лише один раз на місці видавця.
  • Якщо текст звіту було опубліковано онлайн, але не на сайті його автора/видавця, назва цього сайту вказується як додатковий контейнер джерела (див. зразок посилання вище).

Приклади оформлених посилань у списку використаних джерел

Звіт зі сталого розвитку 2019. ASTARTA Holding, 2019, astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea3017a.pdf. Останній перегляд 10 лют. 2021.

Water and Climate Change. UNESCO, 2020. WWDR 2020. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985?posInSet=2&queryId=N-f88a58c7-f6e3-443e-8cbc-a7112e8c5271. Останній перегляд 10 лют. 2021.

Докладніше про інші стилі: