Дисертація: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Для того, щоб процитувати в науковій або іншій праці дисертацію за вимогами ДСТУ 8302:2015, у списку джерел потрібно навести прізвище та ініціали автора, назву дисертації, науковий ступінь, галузь науки та спеціальність, місто й рік захисту та кількість сторінок роботи.

Зверніть увагу: у бібліографічному записі не зазначають назви університету або іншої установи, де відбувся захист дисертації.

Зверніть увагу: назву наукового ступеня та галузі науки слід наводити в скороченій формі відповідно до правил скорочення, визначених ДСТУ 3582:2013.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. Назва дисертації : дис. … науковий ступінь галузь наук : спеціальність. Місто, рік. Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Гаєвська Ю. П. Літолого-фаціальні особливості еоценових відкладів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та передових скиб скибової зони Українських Карпат у зв’язку з їх нафтогазоносністю : дис. … канд. геол. наук : 04.00.17. Львів, 2019. 158 с.

Павлюк О. О. Розвиток систем банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02. Київ, 2019. 480 с.

Докладніше про інші стилі: