Як цитувати авторів за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Правила запису авторів у бібліографії

Згідно з вимогами стилю IEEE, імена авторів наводять на початку бібліографічного посилання – перед назвою джерела та іншими елементами. Дані авторів наводять у формі ініціалів та прізвища:

Ініціали Прізвище

Зверніть увагу: Ініціали завжди передують прізвищу.

Зверніть увагу: Ініціали включають в себе як ім’я, так і по батькові (або middle name) автора, якщо відповідні елементи вказано в джерелі.

Якщо автором є організація або інша корпоративна установа, її назву наводять так само в початковій позиції в джерелі.

Приклади джерел з одним автором:

В. І. Мілих, Електротехніка та електромеханіка. Київ, Україна: Каравела, 2006.

Антимонопольний комітет України, “Звіт за результатами дослідження фармацевтичних ринків (за період 2014 – перше півріччя 2016 р.)”, Антимонопол. ком. України, Київ, Україна, 2016. Дата звернення: 2 квіт. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/doslidzhennya_rynkiv/%20за%20результатами%20дослідження%20фармринків.pdf

Усього в IEEE наводять імена до 6 авторів включно. Імена авторів у таких випадках відокремлюють комами, а перед іменем останнього автора додають сполучник «та»:

С. М. Андрієвський та І. А. Климишин, Курс загальної астрономії. Одеса, Україна: Астропринт, 2007.

В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, Н. Є. Каличева та В. О. Маслова, Технологія машинобудівних підприємств. Харків, Україна: УкрДУЗТ, 2020. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3496

Якщо джерело має більш як 6 авторів, у бібліографічному посиланні наводять лише ім’я першого автора, додаючи підпис «та ін.», виділений курсивом:

В. В. Різник та ін., “Порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів”, Укр. журн. інформ. технологій, т. 3, № 1, с. 99–105, 2021, doi: 10.23939/ujit2021.03.099. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://science.lpnu.ua/ujit/all-volumes-and-issues/volume-3-number-1/comparative-analysis-monolithic-and-cyclic-noise

Редакторів, перекладачів або інших відповідальних осіб зазначають у тому разі, якщо відсутні відомості про автора джерела, – так само в початковій позиції в посиланні. При цьому через кому додають роль відповідних осіб у виданні:

Х. Тола та Є. Інф'єста, Уклад. Атлас екології. Харків: Ранок, 2005.

Правила запису авторів у внутрішньотекстових посиланнях

У посиланні в тексті роботи наводять інформацію про одного або двох авторів. Якщо праця має три або більше авторів, наводять ім’я першого автора з додаванням підпису «та ін.». Детально див. в статті про внутрішньотекстові посилання за вимогами IEEE.

Докладніше про інші стилі: