Архівний документ: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на архівний документ або інші матеріали з архіву відповідно до вимог стандарту ДСТУ 8302:2015, у бібліографічному записі слід наводити таку інформацію: назва відповідного документа / матеріалів, скорочена й повна назву архіву, а також уся інформація, що описує місце розташування документа в архіві: номер фонду, картона, справи, аркуша і т. ін.

Зазначати місто чи країну розташування архіву не потрібно.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Назва документа. Скорочена назва архіву (Повна назва архіву). Реквізити розташування документа.

Приклади оформлення

Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 5. Оригінал. Машинопис.

Витяг із постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про переселення колгоспників у Куйбишевський район Кримської АРСР”. 18 серпня 1944 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об-нь України). Ф. 1. Оп. 6. Спр. 772. Арк. 119, 123, 124.

Докладніше про інші стилі: