Автореферат: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Принципи оформлення бібліографічного посилання на автореферат дисертації в списку використаних джерел за вимогами стандарту APA (сьоме видання) подібні до того, як слід оформлювати дисертацію. Так, у бібліографічному описі потрібно наводити дані автора дисертації, рік, назву праці, тип дисертації, університет, де відбувся захист. Для авторефератів, доступ до яких одержано онлайн через спеціалізовану базу даних або репозиторій установи, зазначають також назву такої бази даних (репозиторію) та адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL

Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український автореферат, слід зазначати скорочено ступінь і галузь знань.

Приклади оформлення

Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. ENPUIR. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28228

Ковалинська, І. В. (2011). Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу [Автореф. дис. д-ра пед. наук, Хмельницький національний університет]. Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5743/

Докладніше про інші стилі: